Vlaamse geldstroom kolkt richting Geraardsbergen.

Vlaams regeerakkoord levert Geraardsbergen 12 miljoen extra op.


Geraardsbergen. Hoe langer het duurt, hoe meer persberichten er worden verstuurd, hoe groter de Vlaamse geldstroom wordt die zijn weg naar Geraardsbergen vindt. Intussen zwelt de kolkende centenstroom aan tot 12 miljoen euro, weliswaar gespreid over vijf jaar. Burgemeester De Padt: “Op grond daarvan zal ons Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 gestalte en inhoud krijgen.   Dit plan zal het resultaat zijn van een intens participatieproces met onze burgers dat de voorbije maanden werd gestart”. Het lijkt erop dat in de Oudenbergstad de financi ële zorgen verleden tijd zijn.

Het Vlaams regeerakkoord 2020-202024 erkent het belang van de lokale besturen door de financiering ervan te verhogen. De financi ële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds.

Voor Geraardsbergen levert dit nieuw Open Ruimtefonds 3.531.357   euro (2020-2024) aan nieuwe inkomsten op. Ook de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage is nog eens goed voor 3.348.439 (2020-2024) ] extra financi ële ruimte,” aldus burgemeester Guido De Padt (Open VLD)”.  Maar er is meer. Geraardsbergen kan ook via een nieuw in het leven geroepen toelage, rekenen op een bedrag van 5.228.240 euro (2020-2024). De burgemeester van Geraardsbergen was destijds de eerste om de ongelijke en onrechtvaardige verdeling van het Gemeentefonds aan de kaak te stellen: hij trok er in 2017 zelfs mee naar het Grondwettelijk Hof, kreeg daar ongelijk, maar bleef op deze nagel kloppen.

Guido De Padt: “Ook tijdens de onderhandelingen van het Vlaams regeerakkoord bleven we bij   de pinken en drong ik samen met collega Tania de Jonge uit Ninove aan op een bijsturing. Met gunstig gevolg.” Ook Ninove, Zottegem en Denderleeuw kunnen rekenen een aandeel uit deze subsidiepot. “Voormelde financieringen — goed voor 12 miljoen euro over vijf jaar – zullen nu opgenomen worden in onze financi ële meerjarenplanning. Op grond daarvan zal ons Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 gestalte en inhoud krijgen.   Dit plan zal het resultaat zijn van een intens participatieproces met onze burgers dat de voorbije maanden werd gestart”,  besluit Guido De Padt.