Vriendenkring brandweer Zottegem zoekt muzikanten

Sinds vele jaren beschikt post Zottegem van de brandweerzone Vlaamse Ardennen over een eigen muziekkorps onder leiding van dirigent Johan Matthijs. Binnen deze zone is zij één van de 3 muziekkorpsen die de brandweer telt in onze regio. (Oudenaarde & Ronse).

Deze ‘rukt’ voornamelijk uit bij de vieringen van het korps zoals traditioneel het Sint-Barbara feest begin december, plechtige inhuldigingen en jammer genoeg af en toe ook bij afscheidsplechtigheden van collega’s. Het muziekkorps bestaat niet alleen uit operationele brandweerlieden, maar ook burgers die deel uitmaken van andere muziekverengingen en mensen die zich recreatief met muziek weten bezig te houden. Naast het muzikaal opluisteren van de misviering ter gelegenheid van de patrones/beschermheilige Sint – Barbara in de dekenale kerk, voorzien zij eveneens de optocht van de brandweerlieden doorheen de Zottegemse straten met een muzikale toets.

Wegens het dalend aantal muzikanten in onze samenleving, overlijdens, tijdsgebrek en zoveel meer is het ledenaantal van de fanfare geslonken en dreigt men problemen te krijgen om met een kwalitatieve ploeg buiten te komen. Zo is men dringend op zoek naar verschillende slagwerkers (drum), 2 trompetblazers en eventueel 1 trombone speler. De fanfare is een gelegenheidsfanfare waarmee bedoeld wordt dat niet wekelijks of maandelijks wordt verzameld om te repeteren. Zo komen de muzikanten op een 4-tal dinsdagen (20-22u) samen, voorafgaand aan het Sint-Barbara weekend, om enkele stukken in te oefenen.

De kost van de fanfare wordt gedragen door de vriendenkring van de brandweerpost Zottegem (m.a.w. uit de opbrengst van vele sociale activiteiten/initiatieven die de vriendenkring van brandweerpost Zottegem door de vele jaren wist te organiseren). Dit brengt met zich mee dat de muzikanten niet geldelijk vergoed zullen worden voor de deelname aan dergelijke plechtigheden. Maar wel terecht zullen komen in een warme groep waar vriendschap en idealisme centraal staat. Als compensatie krijgen de muzikanten wel enkele consumpties tijdens de repetities en schuiven ze na de Sint-Barbara viering ook mee aan de feesttafel aan. De fanfare voorziet verder in het slagwerk, maar niet in blaasinstrumenten. De muzikanten krijgen tevens een degelijke, warme regenjas.

Heb jij interesse om toe te treden tot deze fantastisch groep? Of wens je meer inlichtingen te bekomen? Neem gerust contact op met de administratief verantwoordelijke Bjorn Van den Berghe. Te bereiken via bjorn.vandenberghe@brandweerzottegem.be of 0494/208700.