UZ Gent opent polikliniek in Oosterzele

Het UZ Gent opende op 4 oktober een eerste polikliniek buiten de muren van het ziekenhuis. In de polikliniek Oosterzele kunnen pati ënten terecht voor ambulante cardiale zorg. Binnenkort volgen ook andere disciplines. Zo brengt het Universitair Ziekenhuis Gent hoogwaardige zorg dichter bij de pati ënten.

Cardioloog Frederic Van Heuverswyn: ‘We werken in Oosterzele met  zes cardiologen: drie artsen van het UZ Gent en drie artsen van het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem. Pati ënten krijgen er de ambulante cardiale zorg die ze ook in het UZ Gent krijgen. Ze kunnen in de poli terecht met de klassieke symptomen zoals pijn op de borst, kortademigheid, hartkloppingen, enz. We volgen ook pati ënten op met een pacemaker of defibrillator en doen echografie ën, ecg’s en inspanningstests. Voor complexe onderzoeken verwijzen we door naar het UZ Gent.’

Prof. dr. Frank Vermassen, hoofdarts: ‘In Oosterzele bieden we onze hoogwaardige zorg laagdrempelig en effici ënt aan. Onze campus in Gent kampt met file- en parkeerdruk, dat schrikt sommige pati ënten af. We cre ëren ook extra consultatiemomenten zodat de  wachttijden verminderen. We willen nauw  samenwerken met de verwijzers uit de regio. Dankzij de lokale inbedding kunnen huisartsen hun pati ënten makkelijker naar ons doorverwijzen.’

De polikliniek is ondergebracht in een nieuw gebouw en heeft  vijf consultatieruimtes  en ruime parkeergelegenheid. Later dit jaar volgen ook andere disciplines zoals leverziekten, dermatologie  (specifiek voor psoriasis) en  gynaecologie. Het beheer van de polikliniek is volledig in handen van het UZ Gent.