Schepen van Mobiliteit Evert De Smet (N-VA) met minister en partijgenoot Matthias Diependaele.

Evert De Smet volgt Matthias Diependaele op als schepen

Naar aanleiding van de eedaflegging van Matthias Diependaele als Vlaams Minister, was het wettelijk onmogelijk geworden voor hem om zijn schepenambt in de Stad Zottegem nog uit te oefenen. Het bestuur van N-VA Zottegem stak vandaag de koppen bij elkaar en bevestigde unaniem dat Evert De Smet nu, sneller dan verwacht, schepen van Mobiliteit, Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Deelgemeenten zal worden. De eedaflegging van de nieuwe schepen zal tijdens de gemeenteraad van 18 november gebeuren.

Evert De Smet zou Matthias Diependaele namelijk sowieso opgevolgd zijn als schepen op het moment dat Diependaele burgemeester zou worden in 2022. Matthias Diependaele zal vanaf 2022 ook effectief titelvoerend burgemeester zijn. Alleen zal die functie, omwille van zijn ministerschap, moeten waargenomen worden door een andere N-VA’er. Wie dus waarnemend burgemeester zal worden, zal N-VA Zottegem bekendmaken tijdens haar nieuwjaarsreceptie op vrijdag 31 januari 2020. Toch is Matthias Diependaele niet echt ‘weg’: als gemeenteraadslid zal hij de lokale politiek nog altijd van nabij blijven opvolgen.

De laatste 7 jaar was Evert De Smet (38) al gemeenteraadslid. Sinds begin 2019 was hij ook N-VA-fractieleider in de Zottegemse gemeenteraad. De voorbije 9 jaar heeft hij ook veel ervaring opgedaan in de nationale politiek, eerst als persoonlijk medewerker van parlementslid Lieve Maes en de laatste 5 jaar als verantwoordelijke voor de lokale, Oost-Vlaamse N-VA-werking van op het partijsecretariaat in Brussel. Die job zal Evert nu stopzetten.

“Ik dank N-VA Zottegem voor de steun die ze hebben uitgesproken in mij”, aldus Evert. “Ik ga deze uitdaging graag aan en beloof mijn uiterste best te doen om, samen met de collega-schepenen, de Stad Zottegem goed te besturen. Al zijn het natuurlijk grote schoenen die ik moet invullen. Ik wens Matthias veel succes toe in zijn nieuwe functie. Ik ben er zeker van dat hij daar in zal uitblinken.”