©Sophie Richez - werken Pollarestraat

Ilse Malfroot vraagt een oplossing voor de parkeerproblemen in de Pollarestraat

Reeds enkele weken zijn er wegenwerken aan de gang in de Pollarestraat te Ninove. Deze werken zorgen voor veel parkeerhinder voor de buurtbewoners die hun woning niet meer kunnen bereiken!

De buurtbewoners dienen momenteel een andere parkeerplaats te zoeken, in naburige straten. Het feit dat er in de omliggende straten eveneens parkeermoeilijkheden zijn of zelfs een parkeerverbod geldt, maakt de problematiek alleen maar groter.

Uiteraard is OPC ook opnieuw druk in de weer om de nodige boetes uit te schrijven. Dit omdat bewoners met een bewonerskaart zich buiten de parkeerzone van de Pollarestraat parkeren. Het is immers zo dat de Pollarestraat omgeven wordt door 2 parkeerzones. Namelijk zone 6 (Parklaan tussen Kluisweg en Kaatsweg, Vooruitgangstraat, Vrijheidstraat, Vredelaan, Arbeidstraat, Kluisweg, Nijverheidslaan, Pollarestraat) en zone 3 (Onderwijslaan, Bevrijdingslaan, Burchtstraat tussen Onderwijslaan en Paul De Montplein, Burchtdam, Paul De Montplein, Leo Moeremansplaats, Denderkaai, Paternostergang, Brusselstraat, Dr Hemmerijckxplein, Parklaan tussen Brusselstraat en Kluisweg).

Bewoners uit de Pollarestraat die zich op de Brusselstraat parkeren, worden met andere woorden beboet! Kafka ten top.

Het is schandalig dat het schepencollege weer de andere kant opkijkt en nog steeds geen enkel initiatief heeft genomen om een oplossing te bieden. De bewoners van de Pollarestraat betalen voor een bewonerskaart, maar kunnen ze niet gebruiken.

Forza Ninove- Gemeenteraadslid   Ilse Malfroot heeft het schepencollege al formeel verzocht om onmiddellijk een oplossing te bieden en zal het tevens ter sprake brengen op de volgende gemeenteraad.   Forza Ninove stelt voor om:

1) Tijdelijk de bewoners te laten parkeren in zone 3 en zone 6 zonder daarvoor te worden beboet door OPC;

2) In de Nijverheidslaan parkeren toe te laten langs de beide kanten van de straat om de parkeerdruk op te vangen (momenteel mag men slechts langs 1 straatkant niet parkeren).

Forza Ninove hoopt dan ook dat het schepencollege deze voorstellen steunt, in het belang van de omwonenden van de Pollarestraat.

“Ze mogen die voorstellen altijd doen, maar dat is eigenlijk niet nodig, want het was al voorzien dat de bewoners zich in beide zones mogen parkeren”. aldus Wouter Vande Winkel.