overstromingsgebied moortsele

Lezersbrief: Moortsele dorp = jachtgebied

Anna & Ivan laten zicht uitschrijven als jachtterrein

 

Beste vrienden en buren,

wij luisterden vanmiddag naar het programma van Friedl Lesage, ze interviewde deze keer Jan Rodts van de Vogelbescherming Vlaanderen.
Op het laatst kwamen ook de wolvin Naya, de jagers en hun jachtgebieden ter sprake.
Wij voelden het alsmaar meer kriebelen, wat wij een aantal jaren geleden verzuimden moesten we nu goedmaken: ons laten uitschrijven als jachtterrein!
Toen wij daarnet de kaart van Geopunt raadpleegden zagen wij (nog eens) hoe zeker 90% van de bebouwde kom van Moortsele nog altijd groen (=jachtgebied) is ingekleurd.
Behalve de verkaveling (Lusbekestraat, Palingstraat, Stekebaarsstraat), het overstromingsgebied aan de Kasteelstraat en drie individuele percelen is alles groen! Ook het kerkhof, de school en wij allemaal!
Wat verder opvalt: in Landskouter en Gontrode bvb. is de bebouwd kom niet langer opgenomen in een jachtgebied. Van waar die verschillen?
Wil je er zelf iets aan doen? Neem je rijksregisternummer en aanslagbiljet K.I. bij de hand en ga naar” www.vlaanderen.be/een jachtplan bekijken of aanpassen”.
Op deze pagina vindt je de nodige info om verder aan de slag te gaan, een formulier in te vullen en je alzo uit te schrijven.
Wij hebben het zopas gedaan, doen jullie ook mee?
succes er mee!
Anna & Ivan