Gratis e-book – Het Verzet in Velzeke

De Tweede Wereldoorlog, de zwartste bladzijde uit onze geschiedenis, het blijft tot de verbeelding spreken. Ook in onze streek bleven we niet gespaard van dit onheil dat Hitler en zijn Nazi-regime met zich meebracht. Onheil dat sommige gewone burgers noodwendig omvormde tot helden.   Wim Van Caester schreef er een werkstuk over dat hij omdoopte tot een e-book.

Wim Van Caester – Auteur: Het Verzet in Velzeke

De Beiaard ging bij hem op bezoek om te luisteren naar zijn verhaal.

Wim, hoe kwam je erbij een werkstuk te schrijven over Het Verzet in Velzeke?

Tot op de dag van vandaag worden er nog verhalen verteld uit deze oorlogsperiode. Boeiende en heldhaftige verhalen over verzetstrijders die hier, in het dorp waar ik opgroeide, weerstand boden aan de bezettende Duitsers. In het duivenlokaal, gekend in de volksmond als “Bij Vientses”, waar mijn vader Henri voorzitter was, gingen deze verhalen vaak over de tongen. Vooral omdat het caf é in de oorlogsperiode het clublokaal was van voetbalclub “De Rappe Duivels” waarbij twee verzetslieden actieve spelers waren.

Ik wou graag meer weten over deze helden en ging op zoek naar getuigen uit die periode. Ik had weet dat één van de verzetsstrijders  Robert Van Elsu é was en dat hij de neef was van onze toenmalige Burgemeester Herman De Loor. Tevens had ik weet dat Karel Van Wambeke (“Charel” in de volksmond) en Germain Selders strijdmakkers waren van Van Elsu é. Belangrijker nog dat Germain Selders nog in leven was en in omgeving van Antwerpen woonde. Ik besloot de man te contacteren.

Hoe verliep dat contact met uw kroongetuige Dhr. Selders?

Germain was op dat ogenblik (red. 2012) een pientere negentiger die me graag te woord stond. Hij was ge ëmotioneerd door mijn telefoontje omwille van het feit dat verhalen zoveel jaar later nog steeds de ronde doen in zijn geboortedorp. “Ik zit al jaren met ‘iets’” zei hij “‘iets’ dat ik kwijt wil, waar ik iets wil mee doen”. We spraken af, ik bracht hem een bezoek en Germain deed zijn boeiend verhaal en ik moest hem toetreden, hier moesten we ‘iets’ mee doen. Ik besloot zijn woorden, zijn verhalen op papier vast te leggen. Dit stuk werd dan gepubliceerd in het boek “Handelingen XVI” uitgegeven door het Zottegems Venootschap voor Geschiedenis en Oudheidskunde.

Wij hebben bij De Beiaard uw e-book gelezen en waren enorm onder de indruk. We hadden dan ook graag uw boek gepubliceerd op onze website. Mag dat?

Graag! Ik heb dit stuk dan wel geschreven, het is echter niet mijn verhaal. Het is het verhaal van Germain, een lokale held. Een verhaal dat dient blijven gelezen te worden. Het bevat een tijdloze boodschap voor iedereen. Ik stel het daarom graag gratis ter beschikking aan jullie publiek.

Bedankt hiervoor Wim.

Wij wensen ons publiek dan ook veel leesplezier met dit prachtige werkstuk.

Download via onderstaande link het gratis e-book in PDF formaat:

Het Verzet in Velzeke