Stadsbestuur kondigt maatregelen aan voor aanpak asbest.

De PVDA schuift een vijfstappenplan naar voor.


Geraardsbergen. Naar aanleiding van de commotie van de laatste dagen over de asbestproblematiek in Geraardsbergen, kondigt het stadsbestuur enkele initiatieven aan om de verwerking van asbest beter aan te pakken. Zo krijgt de stad een éénmalige subsidie om cementgebonden asbest op recyclageparken aan te pakken. In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen wordt er een project ingediend voor het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking en leidingisolatie. Met een regelmaat van een klok worden de inwoners via het stadsmagazine geïnformeerd over een veilige aanpak voor het verwijderen en vervoeren van asbest. De PVDA schuift een vijfstappenplan naar voor.

Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen ondertekende op 8 oktober 2018 het toetredings-contract ‘Asbestovereenkomst gemeenten 2018’. Het lokaal bestuur bekomt hierdoor een éénmalige subsidie van 39.137,00 euro op basis van het inwonersaantal. Deze subsidie wordt gebruikt om de verhoogde aanvoer van cementgebonden asbest op het recyclagepark aan te pakken. Per kalenderjaar kan een gezin er immers 200 kg cementgebonden asbest gratis aanvoeren.

Aanpak van asbest.
Daarnaast heeft de provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met het Lokaal Bestuur Geraardsbergen een proefproject bij de OVAM ingediend voor de verwijdering van asbesthoudende dakbedekking en leidingisolatie. Concreet zullen inwoners, bedrijven en verenigingen in Geraardsbergen kunnen inschrijven in een kleinschalige groepsaankoop met de bedoeling om kwalitatief en zorgeloos asbesthoudende materialen te laten verwijderen. Het project kent drie projectjaren en start na goedkeuring door OVAM in 2020.

Op het vlak van informeren en handhaving heeft de asbestproblematiek wel zijn plaats binnen de werking van de stadsdiensten (milieudienst en dienst handhaving). In het voorjaar 2017 heeft de milieudienst alvast een opleiding gevolgd rond de asbestproblematiek. We blijven via het stadsmagazine en andere communicatiekanalen onze inwoners informeren over asbest. Tevens is op onze milieudienst een folder ter beschikking om uw woning asbestveilig te maken. Ten slotte komt er ook een aparte sectie op de website omtrent de specifieke maatregelen dat het lokaal bestuur treft, met een aparte f.a.q. sectie die ook zal doorverwijzen naar de OVAM website.

Er zijn tot op heden nog geen contacten geweest met de scholen in Geraardsbergen omtrent de asbestproblematiek. Dit punt wordt op een volgende LOP (Lokaal Overlegplatform) op de agenda geplaatst.

Vijfstappenplan
De PVDA schuift een vijfstappenplan naar voren voor de aanpak van asbest in Geraardsbergen:
Nick Dobbelaere: ‘De stad stelt een inventaris op van alle daken voorzien van golfplaten in asbest en asbesthoudende gevelbedekkingen. Die moeten tegen 2024 worden verwijderd door erkende bedrijven. De stad moet hiervoor een subsidieplan en aangepaste assistentie voorzien, zodat de verwijdering veilig en betaalbaar verloopt voor de eigenaars.
Verwijderen van asbest in alle scholen, jeugd- en sportlokalen en sociale woningen op het grondgebied van Geraardsbergen. Kinderen blijken namelijk extra gevoelig voor asbest en dienen extra beschermd te worden.
Oprichten van een informatiepunt asbest binnen de dienst leefmilieu waar burgers met hun vragen en problemen degelijke antwoorden en ondersteuning kunnen krijgen.
We organiseren sensibiliseringscampagnes naar de bevolking, naar risicogroepen (technici e.d.) en scholen zodat iedereen op de hoogte is van de gevaren van asbest en hoe ermee om te gaan.
In het containerpark gaan we veilig om met asbest. Er komt een afzonderlijke zone op voldoende afstand en afgeschermd van de overige activiteiten, voorzien van een degelijke sproei-installatie en signalisatie, met degelijk opgeleid personeel met aangepaste beschermkledij. Asbest mag door particulieren enkel verpakt vervoerd worden. Afvalintercommunale ILVA dient deze verpakking gratis ter beschikking te stellen. Gratis ophalen van asbestplaten in veilige verpakking door ILVA.’

Julien Borremans

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

X