©Sophie Richez - Veerle Cosyns, schepen voor sociale zaken

Stad Ninove stapt in Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld

Intrafamiliaal geweld (IFG), geweld tussen (ex-)partners, tussen ouders en kinderen of tussen kinderen onderling is een omvangrijk maatschappelijk probleem. Het is complex en vaak verweven met problemen op vlak van huisvesting, financi ën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, lichamelijk functioneren. Dat maakt het voor individuele diensten vaak moeilijk om het geweld enkel vanuit hun eigen middelen en expertise te stoppen. Daarom stapt de stad mee in de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld.  

Zoektocht naar hulp

“Intrafamiliaal geweld is ontoelaatbaar en heeft een vernietigend effect op alle gezinsleden,  zeker ook op  de opgroeiende kinderen”, zegt schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns. “Het vraagt heel wat moed van een gezin om intrafamiliaal geweld aan te kaarten en aan te pakken. Bij de zoektocht naar hulp is de kans groot dat slachtoffers bij verschillende diensten terechtkomen omdat het geweld alleen kan gestopt worden als er vanuit verschillende invalshoeken wordt gewerkt. Slachtoffers en daders moeten daarbij steeds dezelfde vragen beantwoorden en dit vergroot de kans dat mensen afhaken in hun zoektocht naar hulp.” Al bij al dus een zeer vermoeiende periode, terwijl slachtoffers gewoon een oplossing willen voor hun situatie. Dit kunnen we voorkomen door een beter samenwerking tussen de diensten.  

Gezamenlijke aanpak

De Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld wil hier een oplossing bieden. Het is een samenwerkingsverband tussen partners uit drie sectoren: politie en parket, hulpverlening en bestuur. De ketenaanpak maakt het eenvoudiger om het probleem aan te pakken. De betrokken diensten  leggen alle informatie samen en zoeken naar een oplossing. Slachtoffers krijgen 1 aanspreekpunt.

Kernpartners zijn Vertrouwenscentra Kindermishandeling, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Agentschap Jongerenwelzijn, vertegenwoordiging vanuit de regionale netwerken geestelijke gezondheidszorg, Justitiehuizen, lokale politie en parket. Ze spreken per regio af hoe ze in concrete situaties informatie delen. Zo kunnen ze komen tot een gecoördineerde samenwerking in de betrokken gezinnen.  

Sneller actie nemen

Stad Ninove stapte mee in dit project, waardoor nu ook in Ninove de dossiers onmiddellijk doorgestuurd worden naar een multidisciplinair team gespecialiseerd in deze problematiek. Daardoor kan er veel sneller actie ondernomen worden.

X