Kandidaat burgemeester Veerle Cosyns
©Sophie Richez - Veerle Cosyns

Ninove stapt in Intergemeentelijke Samenwerking Wonen

SOLVA (streekintercommunale voor Zuid-Oost-Vlaanderen) dient bij het Agentschap Wonen Vlaanderen een subsidieaanvraag in voor de oprichting van 6 clusters van steden en gemeenten die gaan samenwerken rond lokaal woonbeleid. Ninove besliste mee te stappen in deze intergemeentelijke samenwerking, als deze wordt opgestart. Dit intergemeentelijk samenwerkingsverband en de daaraan gekoppelde subsidies laten toe het lokaal woonbeleid in 19 lokale besturen professioneel en kwalitatief te organiseren.  De toetreding is kosteloos voor de stad.

Steden en gemeenten hebben een regierol inzake woonbeleid. SOLVA ondersteunt steden en gemeenten uit de regio om de regierol voor het woonbeleid op hun grondgebied op te nemen, via een intergemeentelijke samenwerking. Door mee te stappen in deze samenwerking, engageert de stad zich om een aantal verplichte activiteiten op vlak van wonen verder uit te werken en uit te voeren. Het gaat o.a. over werken aan divers en betaalbaar wonen, werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium, verdere uitbouw van een woonloket. Alles met aandacht voor de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Ninove zal hiervoor samenwerken met Haaltert en Denderleeuw. Via het intergemeentelijke samenwerkingsverband zal de stad ook beroep kunnen doen op extra gekwalificeerd personeel vanuit Solva.

De uitvoering van het concrete programma wordt na goedkeuring van de subsidie verder uitgewerkt.

X