Open Vld plus pleit voor actieplan tegen vereenzaming in Oosterzele

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk problem, zo blijkt ook uit een recent debat in De Afspraak (Canvas, vorige week) of uit het nieuw programma “Eenzaam” van Xavier Taveirne dat VRT vandaag, woensdag 20 november lanceert. Het is een  problematiek om ook op lokaal niveau aan te pakken. Daarom pleiten gemeenteraadsleden Filip Michiels, Carine Schamp en Dr. Pascal Fermon (Open Vld plus) op de gemeenteraad van donderdag 21 november voor de opmaak van een actieplan tegen eenzaamheid met focus op buurtgerichte zorg.

Heel wat factoren bepalen het risico op eenzaamheid: persoonlijkheid,   achtergrondkenmerken (opleidingsniveau, geslacht…), gezondheid, socio-economische status, levensloop (partner, echtscheiding, kinderen…)   et cetera.   Eenzaamheid wordt vaak geassocieerd met de oude dag. Uit het wetenschappelijk onderzoek van Leen Heylen (2014) blijkt echter dat die stelling niet opgaat voor de emotionele eenzaamheid: een significant verband tussen leeftijd en emotionele eenzaamheid is tot dusver niet aangetoond. Eenzaamheid op zich komt dus voor in alle leeftijdscategorie ën. Hoewel veel jongeren almaar actiever worden op sociale media, voelen ze zich blijkbaar toch zeer vaak eenzaam. Dat toont aan dat bij eenzaamheidsgevoelens niet de kwantiteit van de sociale relaties bepalend is, maar wel de kwaliteit.

Filip Michiels, Carine Schamp en Dr. Pascal Fermon (gemeenteraadsleden Open Vld plus)

Filip Michiels, fractieleider Open Vld plus: ‘Als lokaal bestuur hebben we een belangrijke maatschappelijke rol om vereenzaming tegen te gaan.   In Oosterzele zijn er al heel wat verenigingen actief, die vooral eenzaamheid bij senioren trachten te voorkomen. Er zijn ook een aantal gemeenschapscentra, of de wekelijkse marktdag waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.  Maar echte ontmoetingsplekken (vb. type sociaal huis) zijn er (nog) niet. Oosterzele heeft ook geen schepen tegen eenzaamheid zoals vb Geraardsbergen of Sint-Truiden. Onze gemeente heeft momenteel ook nog geen geïntegreerd actieplan tegen eenzaamheid. Als lokaal bestuur kan Oosterzele actief zorgzame buurten tot stand brengen   waar mensen wonen, leven,  elkaar ondersteunen en zorg  dragen voor elkaar.Wij pleiten daarom op de gemeenteraad van donderdag 21 november voor een actieplan om eenzaamheid tegen te gaan, met specifieke aandacht voor buurtgerichte zorg.’