Wordt het openluchtzwembad ‘Den Dok’ een openluchtmuseum?

De erfgoedcommissie: ‘De kuip van het zwembad en het oorspronkelijk gebouw moeten blijven bestaan.’


Geraardsbergen. Het meerjarenplan, dat eind december aan de gemeenteraad wordt voorgesteld, moet over de toekomst van Den Bleek duidelijkheid brengen. De sluiting van Den Dok staat onomstotelijk vast. Het actiecomit é klaagt de hypocrisie en de achterkamerpolitiek aan.
Intussen heeft de erfgoedcommissie een advies klaar om om van Den Bleek een openluchtmuseum van te maken. ‘Maak van “den Bleek” een historisch-ecologisch landschap dat zoveel mogelijk aansluit bij de situatie zoals het 100 jaar geleden was.’

Het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ houdt is zeer ongerust over het meerjarenplan. Overeenkomstig art. 254 van het decreet lokaal bestuur dient het meerjarenplan vastgesteld te worden uiterlijk 31 december van het jaar volgend op de verkiezingen.

‘Het participatietraject over Den Bleek is een lege doos.’
‘Het is een teken aan de wand dat het stadsbestuur het einde van het jaar uitkiest om die planning bekend te maken in de hoop dat de feestdagen de commentaren en protest zullen doorkruisen en afzwakken. ‘Normaal was er gemeenteraadszitting op 10 december, verschoven naar 17 december en nu naar 30 december.      We zijn niet vergeten hoe de beslissing rond den dok einde vorig jaar, begin van dit jaar werd doorgedrukt’, vervolgt woordvoerster Marleen Francq.

‘Als we het afgelopen bestuursjaar van de coalitie Open Vld en CD&V overlopen dan zien we beslissingen dewelke de burger serieus pijn hebben gedaan: sluiting van de materniteit, sluiting van den dok, het gedeeltelijk afschaffen van de mantelzorg en het verhogen van de belastingen.’ waarschuwt Francq.

Na de beslissing om het openluchtzwembad te sluiten werd een participatietraject opgezet om de site van Den Bleek een nieuwe bestemming te geven. ‘Nog voor de participatie nog goed en wel van start was gegaan, stond de beslissing vast om Den Dok voor eens en altijd te sluiten’, reageert Geert Van Damme van het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’.

‘De burger wordt belogen.’
‘Ook betreffende de site Den Bleek wordt de burger belogen.   Achter de rug vroeg de stad een onthardingspremie aan.     Er werd uitdrukkelijk verbod gegeven aan Regionaal Landschap om dit te zeggen.     Regionaal Landschap profieert zich als   trajectbegeleider van Den Bleek en werd oorspronkelijk als dusdanig aangesteld. In werkelijkheid, wanneer we het Ministerieel Besluit hetwelk de ontharding goedkeurt bekijken stellen we vast dat Regionaal Landschap de uitvoerder wordt van de ontharding.   Aldus wordt iedere vrije keuze rond andere projecten totaal uitgesloten.     Zeker nu Regionaal Landschap ook via de ontharding zal worden betaald’, aldus Van Damme nog.

Het actiecomit é kondigt aan om deze ‘achterkamerpolitiek te blijven bestrijden. ‘Het actiecomit é zal zich niet laten inzetten om de burger een rad voor ogen te draaien.’

Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen liet intussen weten dat de sluiting van ‘Den Dok’ buiten kijf staat. ‘Dit is de beslissing van het lokaal bestuur en maakt als dusdanig geen deel uit van de opdracht die aan het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen werd gegeven.’

Het advies van de erfgoedcommissie.
Intussen heeft de erfgoedcommissie zich over de invulling van deze historische site gebogen en schuift ze verschillende voorstellen naar voor. ‘Onze stad bezit al genoeg parken die veel onderhoud vragen. Vanuit die optiek is het niet aangewezen om er een project met “boompjes en banken” van te maken. Deze zomer was de site (behalve het zwembad zelf) vrij toegankelijk voor het publiek en was er – op wat minigolf en tennis na – geen interesse om te keuvelen op het gazon. Ook de speeltoestellen voor kinderen trokken geen gezinnen aan.’

Het advies van de erfgoedcommissie is duidelijk: ‘De kuip van het zwembad en het oorspronkelijk gebouw (vroegere cafetaria) aan de Dender moeten blijven bestaan en dienen geïncorporeerd te worden in de nieuwe bestemming van de site.
We mogen niet vergeten dat in de loop van zijn geschiedenis het zwembad al eerder onbruikbaar was (meer dan een legislatuur) tot het in de zomer van 1976 opnieuw openging. Ook toen was er geen geld om de nodige vernieuwingswerken uit te voeren.
Wie zegt dat er in de toekomst geen mogelijkheden (via overheid- of priv ésteun) zullen bestaan om de kuip weer op te vullen en haar oorspronkelijk functie van zwembad terug te geven?’

Een museale functie
Een voorstel dat de erfgoedcommissie naar voor schuift is om van Den Bleek een openluchtmuseum van te maken. De commissie verwijst naar het oude overdekte zwembad van Roubaix, dat omgevormd werd tot een museum van beeldende kunsten.

Een ander voorstel is om boven de kuip van het zwembad een glazen vloer te leggen dat doorzicht geeft naar de kuip die een museale functie krijgt.  ‘Het geheel heeft ook een pleinfunctie. Je loopt boven een kunstkuip.’

‘Maak van “den Bleek” een historisch-ecologisch landschap dat zoveel mogelijk aansluit bij de situatie zoals het 100 jaar geleden was.  Dit zou kunnen door een wandelparcours uit te stippelen met foto’s zoals het leven aan de Dender destijds was’

Julien Borremans