Groen: ‘Betrek middenveld bij besteding extra middelen van Vlaanderen.’

De “eurosluizen” openen zich voor Geraardsbergen.


Geraardsbergen. Groen Geraardsbergen vraagt dat het middenveld betrokken wordt bij de besteding van deze extra middelen. ‘Het geluk lacht Geraardsbergen toe. Vlaanderen komt tegemoet aan de financi ële uitdagingen waarvoor de gemeenten, o.a. Geraardsbergen, staan.’ Groen roept het stadsbestuur op om het middenveld en de adviesorganen te betrekken bij de besteding van de extra middelen van Vlaanderen.

Subsidies responsabiliseringsbijdrage 2020-2025
E én van de problemen was de factuur voor de financiering van de pensioenen van statutaire personeelsleden. Om deze last te verlichten neemt Vlaanderen de helft van deze factuur over voor de periode 2020-2025.

Dit betekent concreet:
Voor de politiezone:

Voor het OCMW:
2020 257.279
2021 292.619
2022 399.290
2023 522.896
2024 590.628
2025 590.628

Voor de stad:
2020 144.398
2021 174.755
2022 244.486
2023 333.416
2024 388.672
2025 388.672

Financieringslijn open ruimte 2020-2025:
Vlaanderen opent een financieringslijn voor gemeenten met veel open ruimte, die op het vlak van infrastructuur voor grote uitdagingen staan. Dit als aanmoediging om de open ruimte open te houden.
Concreet betekent dit voor Geraardsbergen:

2020 213.561,38
2021 442.072,06
2022 686.316,87
2023 947.117,27
2024 1.225.332,97
2025 1.268.219,63

Financieringslijn centrumfunctie mobiliteit:
Geraardsbergen wordt aanzien als een kleinstedelijke gemeente met een belangrijk mobiliteitsknooppunt. Vlaanderen heeft zo voor Geraardsbergen een niet onaardig bedrag gereserveerd.

2020 1.045.648
2021 1.045.648
2022 1.045.648
2023 1.045.648
2024 1.045.648
2025 1.045.648

Godsgeschenk?

‘Bovenstaande subsidies zullen allicht welgekomen zijn en opent perspectieven voor investeringen die niet konden uitgevoerd worden of geplande/uitgevoerde/besparingen.’ Voor Groen Geraardsbergen opent dit perspectieven voor bijv. de (her)opening van het open zwembad (“den dok”). ‘Tevens kunnen de inspanningen die moeten geleverd worden in kader van (jeugd)werkloosheid, migratie, anderstaligheid en armoede verder gezet worden, zelfs opgedreven worden.’
Groen Geraardsbergen vraagt dat bij de discussie omtrent de besteding van deze extra middelen het middenveld en de adviesorganen betrokken worden.