Balegem: De lezing van Pauline Coppens had veel bijval

'De Smaak van Berkenschors'

In de stokerij ging afgelopen week de lezing door van Pauline Coppens dit het levensverhaal kwam vertellen over haar moeder ingericht door Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Landelijke Gilde, KVLV, Samana en OKRA.

Pauline Coppens kwam vertellen over het boek dat het levensverhaal van haar moeder Natascha Pochwatna beschrijft  ‘De Smaak van Berkenschors’. Het boek besta uit 2 delen, het verhaal van haar moeder van geboorte tot de aankomst in Merelbeke. En een 2 de luik ga over het bestuur onder het bewind van Stalin.

Levensverhaal

Natascha Pochwatna die geboren werd in Oekraïne en als jong meisje in de jaren dertig van vorige eeuw geconfronteerd werd met de ‘Holodomor’, de ‘dood door uithongering’.
In WOII werd Natascha door de Duitsers opge ëist en getransporteerd naar Köthen om te werken in de toenmalige Junkersfabriek. De liefde leidde haar naar het naoorlogse Merelbeke.

Het boek kost 26€, Te bestellen door overschrijving op rekeningnummer BE79 7371 2409 1133 van P. Coppens (met vermelding De smaak van berkenschors). De opbrengst wordt geschonken aan vzw Schoonderhage.

Stalin

In 1922 werd de Oekraïense SSR onderdeel van de Sovjet-Unie. Tijdens het bewind van Stalin onderging het oostelijke deel van Oekraïne een krachtige industri ële ontwikkeling. De hongersnood werd voor het merendeel veroorzaakt door het beleid van de regering van de Sovjet-Unie onder Stalin, die met kracht de collectivisatie en “dekoelakisatie” van de landbouw doorvoerde. De boerderijen moesten worden samengevoegd in kolchozen en sovchozen, waardoor arbeidskracht zou vrijkomen voor de industrialisatie. Stalins vijfjarenplan uit 1928 moest worden gefinancierd uit export en het belangrijkste deel van die export bestond uit graan. De gedwongen collectivisering van landbouwbedrijven leidde evenwel dat een vijfde deel van de boerenbevolking het leven liet.

In 1941 vielen de Duitsers de Sovjet-Unie binnen. Zij gingen daarbij over tot grootschalige Jodenvervolgingen en het ronselen van ‘Ostarbeiter’. Oekraïne verloor toen een zesde deel van zijn bevolking. Na de Tweede Wereldoorlog, vanaf 1945, ontwikkelde Oekraïne zich tot een van de belangrijkste en welvarendste socialistische sovjetrepublieken. (bron wikipedia)