Sint-Franciscusscholen en scholen Katholiek Basisonderwijs slaan handen in elkaar

Conform de vigerende wetgeving dienen er nieuwe (of bestaande) scholengemeenschappen gevormd (of bevestigd) te worden voor de periode 2020 — 2026. Na enkele opbouwende en positieve gesprekken hebben het schoolbestuur vzw Sint-Franciscusscholen en het schoolbestuur vzw Katholiek Basisonderwijs Herzele besloten om vanaf 1 september 2020 een nieuwe scholengemeenschap te vormen.

Hiertoe hebben de beide Raden van Bestuur een intentieverklaring tot vorming van één scholengemeenschap opgesteld. Deze scholengemeenschap zal meer dan 2700 leerlingen omvatten, verdeeld over 12 scholen en 19 vestigingen. De beide besturen, de directies, alsook de beide coördinerende directeurs zijn overtuigd van het welslagen van deze operatie en zijn tevens overtuigd dat dit “samen-gaan” een meerwaarde zal betekenen op bestuurlijk, onderwijs-organisatorisch en pedagogisch-didactisch vlak.

“Deze beslissing werd ook reeds onderschreven door de respectieve schoolraden en LOC’s met een positief advies”, zeggen E.Z. Beatrijs en Christ Meuleman namens het schoolbestuur vzw Sint-Franciscusscholen en Emmanuel De Coen en Fabian Mory namens het schoolbestuur vzw Katholiek Basisonderwijs Herzele. “De beide coördinerende directies hebben het mandaat gekregen om de vorming van deze nieuwe scholengemeenschap voor te bereiden. In de loop van dit schooljaar volgt meer informatie, alsook de nieuwe naam van onze scholengemeenschap.”