VIDEO: Afscheid en nieuwkomers bij Zottegemse brandweer

Bij de Zottegemse brandweer staat ieder jaar begin december de traditionele Sint-Barbaraviering op het programma en dat gebeurt naar aloude gewoonte “in twee schuifjes”, ditmaal voorbije zondag 8 en komende zaterdag 14 december.

Bij die gelegenheid vond zondag onder de tent van Egmonts Winterdorp op het marktplein een korte plechtigheid plaats. In tegenstelling met de aankondiging in een publiciteitsmagazine (dat zichzelf nr.1 in lokaal nieuws noemt), werden daarbij geen eretekens uitgereikt. Wel werden twee aspiranten, met name Koen Van Hecke en Ruben Van Immerzeele die hun stage en opleiding achter de rug hebben en die aan de Provinciale Brandweerschool het nodige brevet hebben behaald, nu officieel aangesteld tot brandweerman.

Ook werd afscheid genomen van korporaal Daniel De Troyer uit Elene die op 8 september ll. de leeftijdsgrens van 60 jaar bereikte en daarom een punt moet zetten achter 28 jaar actieve dienst bij de brandweer (eervol ontslag + onderscheiding van de Koninklijke Oost-Vlaamse Brandweerbond). Daniel De Troyer sloot bij de Zottegemse brandweer aan op 14 oktober 1991 en werd in 1998 tot korporaal benoemd. Hij was voornamelijk chauffeur en bediener van de hoogtewerkers. Ook in de kazerne stak hij de handen uit de mouwen als een gedreven lid van de dienst ‘slangenwas’ en in het kledingmagazijn. Op de video bij dit artikel ziet en hoort u het muzikale eerbetoon dat hem te beurt viel tijdens de afscheidsplechtigheid op de Markt. Over het programma en de optocht op zaterdag 14 december meer in een later NUUSbericht.