Schepen Christ Meuleman: ‘Voor Oosterzele is fietssnelweg tussen Zottegem en Gent van groot belang’

‘Droom wordt stilaan werkelijkheid’

De Fietssnelweg tussen Zottegem en Gent wordt een   stuk groter. Drie maanden geleden werd het gedeelte fietssnelweg tussen Houte en Kalle in Balegem geopend. Schepen Christ Meuleman: ‘Nu kunnen we een gedeelte van het nieuwe fietspad tussen de Van Thorenburghlaan en Schellaertweg voorstellen. Maar we gaan ook de eerste spadesteek geven voor het nieuwe gedeelte tussen het station Moortsele en station Scheldewindeke’, speechte schepen Christ Meuleman, die stilaan zijn droom van een fietssnelweg tussen Zottegem en Gent ziet werkelijkheid worden. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

Schepen Meuleman: ‘Lokaal zijn deze gedeelten van de fietssnelweg F417 van groot belang. Het aangelegde deel geeft de fietser de mogelijkheid de toch druk bereden Moortselestraat te ontwijken of zich sneller richting Scheldewindeke te begeven. Het gedeelte waar men nu aan start geeft een rechtstreekse verbinding zonder veel hoogteverschil naar Scheldewindeke, het ‘handelaarsdorp’ binnen onze gemeente. Natuurlijk is de aanleg van de fietssnelweg vooral bedoeld op bovenlokaal niveau. Aan de droom die ik al jaren koester om op een veilige, comfortabele en zonder omwegen tussen Zottegem en Gent te fietsen is op deze manier alweer een stapje verder gewerkt. Gent komt dichterbij’, vervolgt Christ Meuleman.
Schepen Christ Meuleman had woorden van lof voor de provincie, niet alleen voor de voorbeeldige samenwerking, maar ook voor het financi ële luik, de input en knowhow van de uitvoerende diensten om telkens een prachtig fietspad af te leveren.
‘Twintig jaar geleden nam ik de eerste stappen voor de uitrol van deze fietsinfrastructuur. Na veel vergaderingen en plaats bezoeken heb ik alle instanties kunnen overtuigen van het nut van een fietspad langs de spoorlijn, de fietssnelweg avant la lettre. Ik ben blij, na jaren zwoegen en zweten dat we stilaan het geheel kunnen overschouwen. Dank aan de provincie om samen met ons, het college en de gemeentelijke administratie, te willen verder werken aan de fietssnelweg. Voor Oosterzele is de fietssnelweg van groot belang. Ik wil hier en nu dan ook een statement maken dat ook onze gemeente hierin 20 jaar zijn inbreng heeft gehad. We hebben aan dit project gesleurd en getrokken, veel werk en energie gestoken. Aan allen die aan deze weg meebouwden: dank u wel, jullie brengen samen met mij Gent dichterbij’, besloot een zielsgelukkige Chris Meuleman zijn speech bij het inrijden van het stuk fietssnelweg op het grondgebied van Moortsele.
De teller staat nu op 3 km, in 2020 zal nog eens door de provincie 1,4 km gerealiseerd worden tussen de Van Thorenburghlaan en Roosbroekstraat in Scheldewindeke. De werken zijn aangevat. Het prijskaartje van 669.492 euro wordt door de provincie betaald. Het Vlaams Gewest subsidieert met 252.818 euro.     Reporter 17