“Als de oppositie zich maandag aan de afspraken houdt, kunnen we alle agendapunten binnen een aanvaardbare tijdsspanne behandelen”

De meerderheid van CD&V- en N-VA Zottegem reageert op de kritiek van oppositiepartijen Open VLD, SP.A en Groen als zou het op dezelfde avond laten doorgaan van de gemeenteraad, OCMW-raad en de vergadering van het AGB, allen komende maandag op het programma, zorgen voor een veel te zware agenda met een gebrek aan effici ëntie tot gevolg. Lees hierover meer via deze link.

CD&V en N-VA wijzen in eerste instantie op de commissie financi ën die afgelopen donderdagavond voor het eerst bij elkaar kwam, in voorbereiding van de gemeenteraad van 16 december. “In het kader van de traditioneel lange bespreking van het nieuwe meerjarenplan, was de voorafgaande commissie een prachtig voorbeeld van hoe meerderheid en oppositie op constructieve wijze het debat vorm gegeven hebben,” zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V. “Het stadsbestuur riep deze commissie in het leven om het meerjarenplan op technisch vlak te doorgronden,” vult schepen van Financi ën  Leen Goossens (CD&V)  aan. “De vergadering duurde vier uur en liet voldoende ruimte om alle aandachtspunten aan bod te laten komen. Met het technische luik al achterwege, kan maandag op de gemeenteraad het politieke debat de bovenhand krijgen.”

Geen dubbele zitpenningen

“Wij schatten de commissievergaderingen inhoudelijk naar waarde,” benadrukt gemeenteraadsvoorzitter  Peter Lagaert (N-VA). “We gaan niet mee in het verhaal van extra zittingen — en dus extra zitpenningen — als dat niet nodig is. De commissie financi ën gaf de oppositie de kans om hun voorbereidend werk grondig te doen. Dat moet ons de nodige tijdswinst opleveren tijdens de gemeenteraadszitting nu maandag. Ik wil de stadsdiensten trouwens bedanken voor het geleverde werk: net als zes jaar geleden is men er in geslaagd alle documenten over het meerjarenplan, netjes binnen de twee weken voor de datum van de gemeenteraad, over te maken aan alle gemeenteraadsleden,” aldus de gemeenteraadsvoorzitter.

Retributiereglementen

De gemeenteraadszitting van komende maandag oogt zwaar, al verdient dit enige nuance, vindt burgemeester De Potter: “De meerjarenplannen van Stad, OCMW, AGB en de kerkfabrieken verdienen de nodige aandacht, maar de agenda oogt lang door een lange lijst van retributiereglementen, die om de zes jaar vernieuwd worden. Na de studieronde tijdens de commissievergadering, kan dit nu in één beweging worden behandeld.” Ook schepen  Leen Goossens  is hoopvol voor de gemeenteraadszitting: “Als de oppositie zich maandag aan de afspraken houdt, kunnen we alle agendapunten binnen een aanvaardbare tijdsspanne behandelen. Aan ons zal het al zeker niet liggen: wij zijn er van overtuigd dat we de meerderheid van de gemeenteraad kunnen bekoren met een sterk meerjarenplan, een schuldconsolidatie en tegelijk veel investeringen.”