Zottegem: de gevaarlijkste plekken voor zwakke weggebruikers

‘Burgerparticipatie’ verzamelt op sociale media uw idee ën en opmerkingen.

In Aalst werd enkele dagen geleden een kind doodgereden. Ook Zottegem heeft plaatsen waar het verkeer de zwakke weggebruiker bedreigt. Op het forum ‘Burgerparticipatie in Zottegem’ duiden inwoners die zwarte plaatsen aan.

Sommige burgers willen niet eens aan een opsomming beginnen en beschouwen de stad als ‘totaal niet fietsvriendelijk’. BVC komt tot de conclusie dat er in ‘een prachtige streek’ als Zottegem ‘nog veel werk is om de stad veilig te maken’. Ook de ambitie om ‘Dorp van de Ronde’ te zijn (CDK) zou moeten aansporen om veiligheid hoger op de agenda te plaatsen.

Zottegem heeft veel scholen waar het tijdens de ochtendspits gevaarlijk is.

Volgens K. De Cnijf kunnen de schoolomgevingen v éél beter en veiliger worden aangelegd door het voorzien van aangepaste fiets- en voetpaden. De auto krijgt vandaag nog te veel ruimte. N. Kolb geeft aan dat het gebruik van fietssuggestiestroken een ‘vals gevoel van veiligheid’ geeft. Het probleem is naar verluidt de mentaliteit waarmee we de auto besturen. Het gevolg is dat onze kinderen steeds minder gaan fietsen,.. en ze met de auto naar school worden gebracht. Wanneer ze dan 18 zijn ‘rijden ze zelf met de auto’. NK pleit voor een ‘serieuze shift in zowel de infrastructuur als de mentaliteit’. K. Francq vraagt meer aandacht van politie voor de auto’s die op de voetpaden en zebrapaden parkeren, bijvoorbeeld vooraan het station. Hij verwacht dat de stad een voorbeeldfuntie inneemt want de fiets is vaak sneller dan de auto om door het centrum te geraken.

Het werk van de politie en specifiek de wijkagenten wordt geprezen.

Voorbeelden zijn de occasionele controles aan de achterkant van het station en aan de basisschool. Aan het Atheneum zien burgers dat de politie vaak aanwezig is. Tegelijk vragen burgers nog meer aanwezigheid van politie.

Een opsomming van enkele zwarte punten voor zwakke weggebruikers :

Het kruispunt van de Doolstraat en de Langestraat. (D. Everaert)
De Bruggenhoek (K.Coppens)
Het zebrapad aan de kruising van de Gustaaf Schockaertstraat, Trapstraat, Kazernestraat, Sint-Annastraat. Het blijft daar gevaarlijk oversteken om naar het station te gaan omdat auto’s en bussen, komende van de G. Schockaertstraat er veel te snel rijden. (C. Van Dijcke)

De Grotenbergestraat, waar het op verschillende plaatsen onveilig is voor zwakke weggebruikers (T. De Pessemier).

De Markt van Zottegem!

Volgens AO Dammans zou die verkeersvrij moeten zijn, zeker wanneer er evenementen zijn gepland. Het plein nodigt kinderen uit om te spelen, maar ze merken niet dat het een openbare weg is. Dat zou (nvdr) zonder grote ingrepen kunnen door het verkeer vanuit de Stationstraat via de Nieuwstraat weg te leiden Het maakt het onmogelijk om het centrum met de auto ‘door te steken’ terwijl het bereikbaar blijft.

De achterkant van het NMBS station.

Achter het station van Zottegem is er een zebrapad ter hoogte van Dreamland. Wie vanonder de brug komt richting Grotenberge moet niet alleen het zebrapad in de gaten houden maar ook het voorrangsverkeer dat uit de Broeder Mareslaan komt. (K. Roelandt) Ook de parking van Dreamland lijkt een heikel punt, waar het vooral voor voetgangers onveilig zou zijn. NK pleit er voor dat grote winkelketens zich best ‘buiten het stadscentrum’ lokaliseren. In Zottegem is dat voor de meeste grote winkels het geval.

De achterkant van het station blijkt ook om een andere redenen als ‘gevaarlijk’ bestempeld: het is er zeer donker. S. Schietecatte geeft aan dat voetgangers in een donkere kledij amper zichtbaar zijn. Burgers hebben dat al gemeld aan de stad (KF) en er zou (door Eandis) betere verlichting beloofd zijn.

Niet alleen Zottegem centrum kreunt: ochtendspits in een boerendorp.

Ook de deelgemeenten krijgen het lastig. Een frappant voorbeeld is de Faliestraat in het centrum van Sint-Maria-Oudenhove, waar het te smal is om doorgaand verkeer te laten kruisen terwijl er auto’s geparkeerd staan. Bussen, vrachtwagens en personenwagens moeten er samen met de fietsers tussen steeds meer geparkeerde auto’s laveren alvorens een bocht van 90 ° in te gaan richting Ten Ede. (nvdr).

Positieve reacties.

Zo zijn er plekken waar er wel voldoende verlichting is en het veiligheidsgevoel hoger scoort, bijvoorbeeld de Sint-Andriessteenweg ter hoogte van de school. Al klagen burgers daar over de snelheid van doorgaand verkeer. De meest gehoorde klacht is de dagelijkse file tijdens de spitsturen. Automobilisten moeten er zeer alert zijn want er is een zebrapad, er zijn fietsers, voetgangers, paaltjes en er rijden bussen.

Er zijn ook plekken waar burgers tevreden zijn over de voorziening voor fietsers, zoals ter hoogte van de Lidl aan de Buke. Er ligt een degelijk fietspad. Maar in de Meerlaan is dan weer niets voorzien voor fietsers, ondanks de nabijheid van het Koninklijke Atheneum. D. Everaeart pleit er voor om in de Meerlaan een maximumsnelheid van 30 km/u in te stellen.

L. Schittekatte relativeert.

Het dodelijke ongeval in Aalst is veroorzaakt door zwaar verkeer in de binnenstad. In Zottegem is dat volgens deze burger niet het geval, wat niet wegneemt dat die toch ook heel wat ‘kritieke plekken’ ziet op vlak van verkeersveiligheid.

SJK