GO! BS De Trampoline legt de basis voor droomverhaal

Op woensdag 15 januari genoten de leerlingen van GO! BS De Trampoline van een vrije voormiddag. De leerkrachten gingen tijdens de pedagogische studiedag actief aan de slag.

Na een stevig ontbijt in KOKON en KO, werden de eerste stappen gezet richting de vernieuwing van de school.

Onder leiding van de coördinerend directeur van Scholengroep 20, Sabine Eeman, werden de huidige klassen door het team onder de loep genomen.

Nieuwe idee ën ontsproten en de prioriteiten voor de komende jaren werden door het voltallige team vastgelegd om uit te monden in een innovatief driejarenplan.

De school wil zo de reeds gestarte transformatie verder vorm geven. Het uitgangspunt van dit driejarenplan is een warme leeromgeving cre ëren, waar leerlingen en leerkrachten gebruik kunnen maken van de multifunctionaliteit van de ruimtes aan de hand van teamteaching.
Op deze manier speelt de school in op de recente onderzoeksresultaten van de TALIS, een internationaal vergelijkend onderzoek op initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waaruit blijkt dat samenwerking de komende jaren van cruciaal belang zal zijn.