SVK viert! 20 jaar, Nieuw kantoor & 600+ betaalbare woningen

Het  Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen  viert feest!

Het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen bestaat 20 jaar, heeft 600+ woningen in beheer en heeft sinds kort zijn intrek genomen in een gloednieuw kantoor.

De opening van de nieuwe gebouwen, gelegen aan de Lindestraat 51 te 9550 Herzele, vond plaats op donderdag 30 januari, in aanwezigheid van Minister Matthias Diependaele.

Vanuit vrijwilligheid en engagement voor betaalbaar én kwalitatief wonen groeide het SVK in 20 jaar uit tot een sterke organisatie met een professionele structuur.
Algemeen Directeur Jonas De Vlieger is dan ook terecht fier op zijn team.
Een nieuwe werkstek om de groei te verzekeren en kwalitatief wonen te garanderen voor de meest kwetsbaren werd noodzakelijk.
Samen met voorzitter Rita Vandenoostende knipt hij op 30 januari het lintje door.
Een breed lint, want ze vieren daarnaast hun 20-jarig jubileum én dat ze de kaap van maar liefst 600 verhuurde woningen rondden.  

 
“Mensen in nood kunnen bij ons terecht om betaalbaar en kwalitatief te huren. Verhuurders vinden bij ons omkadering en zekerheid”. Dat is de eenvoudigste omschrijving van wat we doen.” zegt Rita Vandenoostende. “Enerzijds groeit de armoede en urgente woonnood in onze regio. Anderzijds ervaren verhuurders problemen. Wij zijn de milderende tussenschakel: wij zorgen voor structuur en bemiddelen tussen de twee met zekerheden en ontzorging van beiden.  
 
De verschillende overheden vragen ons om te groeien en het groeipotentieel is groot.   “Do or do not, there is no try” zei Yoda van Star Wars.
Dus bereiden we ons voor om een 1000- tal woningen te beheren in 2025. Jonas De Vlieger: “Het ontzorgen van zowel huurder als verhuurder vraagt toegankelijkheid en expertise.” Ons team groeide intussen uit tot 21 medewerkers die samenwerken op verschillende expertisedomeinen.” “De toegankelijkheid voor private verhuurders, huurders en potenti ële huurders moet kwalitatief zijn en discreet. Het nieuwe kantoor zorgt ook dat we toekomstgericht kunnen werken samen met onze structurele partners: OCMW’s, SHM’s en welzijnsorganisaties uit de regio – 20 gemeenten uit onze regio in totaal.”
 
Rita Vandenoostende: “We zorgen in het nieuwe gebouw voor een sfeer van geborgenheid om de huurders te begeleiden. Die warmte wordt gedragen door de voltallige Raad van bestuur.   Het focust op een kwalitatief onthaal en sterke backoffice. Kandidaat-huurders vinden de weg naar ons via doorverwijzing van OCMW, CAW, welzijnsorganisaties, SHM en steeds vaker rechtstreeks. Onze deur moet daarom zo wijd mogelijk openstaan.  
We zijn een sterk merk geworden van kwalitatief ontzorgen en dat reflecteren we in onze website. Voor onze doelgroep van (ver)huurders is dat vaak een lagere drempel om ons te contacteren.”
 
“Een toegankelijkheid die we moeten weerspiegelen in onze dagelijkse werking.”, gaat De Vlieger verder:  
“Onze nieuwe spreekruimtes zijn ideaal om het vertrouwen op te bouwen. Mensen voelen zich geborgen en dat is nodig.   Na eerste gesprekken wordt de huurbegeleider het aanspreekpunt voor de kandidaat-huurder: wat is de stand van het dossier, de plaats op de wachtlijst,.… Samen komen we tot een oplossing en in acute gevallen soms verbazend snel.   Elke woning verhuurd via het SVK wordt opgevolgd   door een vast team van een huurbegeleider en een patrimoniumbeheerder.  
Rita Vandenoostende pikt in: “Ook hier weer: duidelijke communicatie, toegankelijk voor al onze doelgroepen. Dit werpt vruchten af. Het doet me zoveel plezier dat het voltallige team als een gebouw achter de kernwaarden staat. “De mens centraal”. Vriendelijkheid naar iedereen, respectvolle communicatie en een collegiale sfeer. Iedereen is altijd op zoek naar een recept voor een succesvolle organisatie; in ons geval denk ik dat dit onze toverdrank is om het vertrouwen te krijgen van al onze stakeholders.  
Noodzakelijk om blijvend te gaan voor een betere woonkwaliteit voor de zwaksten. Dit tegen een redelijke huurprijs én met respect voor de verhuurder. De verhuurders komen via mond aan mond reclame bij ons terecht. Dat vertrouwen hebben we opgebouwd.”
 
Matthias Diependaele, Vlaams Minister van Wonen maakte recent 48.978.462,95 euro vrij om de lokale besturen te ondersteunen in hun woonbeleid. “Iedereen moet goed kunnen wonen in Vlaanderen,” stelt Minister Diependaele, “Daarom verdienen alle segmenten van de woningmarkt de nodige aandacht en ondersteuning. De professionele aanpak van SVK ZOVL sluit mooi aan bij het woonbeleid dat we met Vlaanderen willen neerzetten. Reden genoeg om aanwezig te zijn op de plechtige opening!”
 
Heeft u het zelf moeilijk en nood aan een betaalbare woning of wil u graag een zekere verhuurovereenkomst met warmte voor de maatschappij?
 
http://www.svkzovl.be/  Lindestraat 51; 9550 Herzele; Tel: 053/ 39.40.70  info@svkzovl.be