Eén plataan moet tegen de vlakte in Zottegemse Heldenlaan

Als alles verloopt zoals gepland, zullen samen met de start van de eerste fase van de werken aan het elektriciteitsnet (waarover NUUS eerder reeds bericht heeft), ook alle bomen op de middenberm in de Heldenlaan komende maandag 3 en dinsdag 4 februari een snoeibeurt krijgen. Deze dubbele rij knotplatanen die oorspronkelijk bijna 100 jaar geleden werd aangeplant na de onthulling van het oorlogsmonument in 1921, is trouwens door het Agentschap Onroerend Erfgoed erkend als beschermd dorpsgezicht.

E én boom zal nochtans daaruit (moeten) verdwijnen en vervangen worden omdat er na een tomografisch onderzoek en een boomveiligheidscontrole twijfel bleek over de structurele integriteit van de stam van die boom. Daarom is aangeraden de boom preventief te vellen. Het betreft de plataan ter hoogte van huisnummer 19.

In het vooruitzicht van de aangekondigde renovatie van de Heldenlaan (in 2023) werden overigens alle bomen onderworpen aan een visuele controle en tomografisch onderzoek en werden daarnaast ook een aantal kruininspecties uitgevoerd en putten gemaakt om de beworteling te controleren. Hoewel sommige toch niet al te gezond ogen, werden alle andere platanen nog in goede staat bevonden. De geplande renovatie van de Heldenlaan zal het voortbestaan van de bomen net in gevaar brengen.

(N.v.d.r.: Mogelijk krijgt u dit artikel ook te lezen in een volgend nummer van Infokrant Egmont vermits de uitgever van dat magazinetje geregeld NUUSberichten plagieert.)