Verkeersboetes voortaan electronisch

Sinds 29 januari zijn de verkeersboetes gedigitaliseerd.

De overtreder ontvangt de digitale documenten gecentraliseerd in zijn/haar eBox, een beveiligde en persoonlijke elektronische postbus voor de burger.

In een eerste fase ontvangt de overtreder de boete zowel op papier als digitaal.

De betalingsmogelijkheden blijven dezelfde: via de website, via QR-code of via overschrijving.

In een volgende fase ontvangen geregistreerde eBox-gebruikers louter nog een elektronische versie.

Enkel indien de overtreder niet reageert op het proces-verbaal en de onmiddellijke inning, wordt de aanmaning nog steeds in beide formaten verstuurd.

Maar….GEEN boete blijft nog steeds boodschap!