Broodverkoop in de kerk van Oombergen

Komende zondag wordt er veel volk verwacht in de kerk van Oombergen. Na de viering die in het teken staat van Sint-Agatha volgt immers een broodverkoop ten voordele van vzw Lichtpunt die instaat voor bedeling van voedselpakketten bij minderbedeelden.

Het gaat om een unieke religieuze en folkloristische gebeurtenis die al vele honderden jaren plaatsvindt. De misviering start om 10 uur en wordt begeleid door het Zottegems gospelkoor ‘Gospalina’. Na de broodverkoop wordt aan alle aanwezigen een drankje aangeboden.

De Heilige Agatha als martelares

Volgens de legende was Agatha een beeldschone jonge christenvrouw uit Catania op Sicili ë. Omdat ze weigerde de minnares te worden van de landvoogd liet hij haar vreselijk martelen. Zo meende hij haar te kunnen dwingen om haar geloof te verzaken. Toen dat niet lukte sneed men haar borsten af en toen ook dat niets hielp, liet hij haar doden door haar over brandende kolen te sleuren. Volgens dezelfde legende stopte een vulkaanuitbarsting van de Etna, toen men haar aanriep en schuilde bij haar graf. Zo werd Agatha als martelares één van de allereerste heiligen in de katholieke kerk. Wijd verspreid werd ze aanbeden bij brandgevaar, tegen brandwonden en borstkanker. Ze werd de patrones van beroepen die met vuur te maken hadden zoals glasblazers, klokkengieters, bakkers…

Relikwie van de heilige Agatha in Oombergen.

In de 16e en 17e eeuw kende de heiligenverering van Agatha een heropleving. In die periode woonde in Oombergen de adellijke familie Damman, heren van Oombergen. Zij zorgden voor het verbouwen en vergroten van de parochiekerk. Door hun toedoen kreeg de dorpskerk in 1753 een relikwie van de Heilige Agatha in het bezit. Van ver kwamen bedevaarders om de heilige te aanbidden en genezing te vragen, vooral voor borstkwalen.

Sinds die tijd ontstond ook de jaarlijkse traditie van de Sint-Agathaverering met offeren van broden. Op haar naamfeest werden de broden, die op kermismaandag tijdens de “zielmis” gewijd waren, uitgedeeld aan de armen en de behoeftigen van het dorp. Soms werd er ook een muntstuk in het brood meegebakken als extra gift. Later verkocht men de broden en werd de opbrengst aan de armen geschonken. Onder impuls van pastoor Weyn werd in de jaren tachtig van vorige eeuw deze jaarlijkse traditie nieuw leven ingeblazen. Naast de broodverkoop, kwam er ook een bidprentje, een bedevaartvaantje, noveenkaarsen en een geboetseerd beeld van de Heilige Agatha. De traditie van broodverkoop wordt nu onverminderd verder gezet, telkens met een liefdadigheidsdoel.

Viering op zondag 9 februari

Zaterdagnamiddag 8 februari en zondagochtend 9 februari kan iedereen al-dan-niet zelfgebakken broden bij het Sint-Agathabeeld in de kerk neerleggen, zodat ze tijdens de mis kunnen gezegend worden om ze na de mis per opbod te verkopen. De plechtige eucharistieviering om 10u wordt muzikaal opgeluisterd door het Zottegems gospelkoor Gospalina onder leiding van Herman Wanzeele, en Jan Van Caenegem aan het klavier. Na de mis zorgen de leden van de Kerkraad voor de verkoop van de gezegende broden. In het verleden werden voor een mooi gevormd of versierd brood vaak spectaculaire prijzen geboden! De opbrengst gaat naar de vzw Lichtpunt Zottegem die instaat voor bedeling van voedselpakketten bij minderbedeelden.

Na de broodverkoop wordt aan alle aanwezigen een drankje aangeboden. Iedereen kan deze unieke religieuze en folkloristische gebeurtenis bijwonen en zelf zijn steentje of liever broodje bijdragen tot steun van vzw Lichtpunt!