N-VA Zottegem schenkt 500 euro aan Lichtpunt en aan Idosa

N-VA Zottegem heeft tijdens haar nieuwjaarsreceptie aan cheque van 500 euro overhandigd aan vzw Lichtpunt en aan vzw Idosa. Het was de opbrengst van de stand van N-VA Zottegem in Egmonts Winterdorp.

Vzw Lichtpunt Zottegem wil kansarmen in Zottegem helpen door drie keer per maand gratis voedselpakketten aan te bieden. Voor de aankoop van het voedsel en voor de algemene kosten van de werking moet Lichtpunt zelf financi ële middelen verwerven”, klink het bij N-VA Zottegem. “En Vzw Idosa is een Zottegemse organisatie die zich inzet voor dieren in nood. Meer in het bijzonder onderneemt ze uiteenlopende acties om geld in te zamelen waarmee ze dierenorganisaties en -asielen helpt in binnen- en buitenland.e

Chris Everaert, Paul Lampaert en Jean Dhondt van de vzw Lichtpunt en Christiane Ongena en Chris Verheecke van de vzw Idosa toonden zich bijzonder verheugd over deze mooi financi ële steun in de rug van telkens 500 euro. Ze worden op de foto omringd door Cynthia Van Den Steen, N-VA fractieleidster, Evert De Smet, schepen bevoegd voor dierenwelzijn en Peter Lagaert, voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad.”