(Vlnr. Rudy Maes, nationaal voorzitter van de K.M.V.D.E.M.B., Nico Paelinck, voorzitter van de vaste commissie van de lokale politie en korpschef van de politiezone Westkust, Yves Asselman, nationaal ondervoorzitter van de K.M.V.D.E.M.B. en korpschef van onze politiezone, Marc De Mesmaeker, commissaris-generaal van de federale politie, Dirk De Maeseneer, voorzitter van het politiecollege van onze politiezone)

Politiezone Regio Rhode & Schelde reikt eretekens uit voor politieleiders

Afgelopen week ontvingen de commissaris-generaal van de federale politie, de heer Marc De Mesmaeker en de voorzitter van de vaste commissie voor de lokale politie, de heer Nico Paelinck, in het bijzijn van het politiecollege en de korpschef, de politieraad, vertegenwoordigers van justitie, omliggende zones, een afvaardiging van de federale politie en zowat alle personeelsleden van de politiezone ter gelegenheid van het jaarlijks nieuwjaarsdiner van de politiezone, een ereteken voor hun jarenlange rol als spilfiguur van de geïntegreerde politie.   De Koninklijke Menslievende Vereniging van Dragers Eretekens en Medailles van Belgi ë (K.M.V.D.E.M.B.) gaf hun de titel van Commandeur in de Orde van het Belgisch Kruis.

De voorzitter van de vereniging, de heer Rudy Maes, loofde beide topleidinggevenden voor hun schitterende loopbaan maar vooral hun uiterst belangrijke rol die ze in moeilijke situaties steeds gespeeld hebben in het bijdragen tot de intense samenwerking en communicatie tussen de veiligheidsdiensten. Hij gaf verder aan dat zij de moed hebben om van alle gelegenheden gebruik te maken om een duidelijk signaal te geven over de huidige penibele werking van ons politiebestel en toch steeds weer met volle overgave er alles aan doen om de veiligheid van onze bevolking te blijven verzekeren.