SP.A wil oplossing ‘verkeersinfarct’ Wurmendries

Oppositiepartij SP.A Zottegem hekelt de chaotische verkeerssituatie in Wurmendries in Zottegem.

“Sinds enkele maanden woekert er in de Wurmendries een verkeersinfarct”, klink het bij Louie Van Rijsselberge, gemeenteraadslid voor SP.A Zottegem. “Voornamelijk bij het begin en einde van de schooluren, wanneer ouders hun kinderen komen afzetten en ophalen, ontstaat daar een zeer chaotische verkeerssituatie. Ten eerste ontstaan er lange files aangezien de straat vrij smal is om elkaar te kruisen en deze uitgeeft op de drukke Meerlaan waar men vaak dient aan te schuiven. Verder is dit ook voor de kinderen en jongeren die te voet of met de fiets zijn een heel gevaarlijk gegeven, de voetpaden worden door de smalle straat vaak gebruikt als rijweg, maar vaak ook als parking.”

“Als automobilist weet je verder ook niet waar eerst kijken, wat heel gevaarlijke situaties kan opleveren wanneer er nog eens jonge fietsers tussen de wagens moeten laveren. Het KAZ is bezig aan een nieuwbouw voor de lagere school, zal in de toekomst nog verder uitbreiden en dus nog meer verkeer van en naar de school genereren. Het stadsbestuur moet hier dan ook dringend een visie over ontwikkelen, zowel op vlak van mobiliteit als van verkeersveiligheid.”

SP.A zal het stadsbestuur hierover bevragen in de gemeenteraad van komende donderdag.  

“De ingang van het KAZ aan de Meerlaan is quasi afgesloten. Werd dit vooraf gesignaleerd? Waarom niet proactief gehandeld? Hoe zullen de huidige problemen worden aangepakt? Is er een visie mbt de mobiliteit in de omgeving van het KAZ, een school die ongetwijfeld nog zal uitbreiden? Al nagedacht over een mogelijke ontsluiting van de Wurmendries?”

Gevraagd om een reactie laat schepen van Verkeer en Mobiliteit Evert De Smet (N-VA Zottegem) alvast weten: “Het klopt niet dat de ingang van het KAZ langs de Meerlaan gesloten is. Het klopt dat de kleuter- en lagere schoolafdeling door de werken naar de school meer naar de achterkant verhuisd is en er zo mer trafiek is, langs de Wurmendries. Maar in overleg met het stadsbestuur heeft het KAZ er bij de leerlingen van het middelbaar op aangedrongen om de ingang aan de Meerlaan te gebruiken, dat kan langs de zijkant. Precies om te vermijden dat het te druk wordt aan de Wurmendries. We hebben er bij de politie ook op aangedrongen om de foutparkeerders aan de ingang van de school aan de Wurmendries aan te pakken en met resultaat. Er zijn er amper nog en dat heeft voor vlotter verkeer gezocht in de Wurmendries. Voor de rest zijn er op korte termijn weinig opties om de Wurmendries te ontsluiten. Op lange termijn biedt het terrein van het caf é De Luchtbal misschien een oplossing. De rooilijn daar ligt niet zo ver als nu wordt gebouwd. Bij een eventuele bouwaanvraag kunnen we de rooilijn afdwingen en dat zou ons de optie geven om de Wurmendries ter hoogte van het kruispunt daar breder te maken.