Bijzettingen blijven mogelijk in Zottegemse deelgemeenten

Op de begraafplaatsen aan de Groenstraat in Bevegem en in de deelgemeenten Elene, Oombergen, Leeuwergem, Grotenberge, Godveerdegem, Erwetegem, Sint-Maria-Oudenhove, Sint-Goriks-Oudenhove, Strijpen en Velzeke worden al langer geen nieuwe graven meer toegestaan en in principe zouden er vanaf 1 januari ll. op deze begraafplaatsen ook geen bijzettingen in bestaande geconcedeerde graven meer mogelijk zijn.

Deze beslissing werd in 2010 door het toenmalig stadsbestuur genomen maar wordt nu herzien omdat op die begraafplaatsen nog heel wat dubbele concessies lopen en hiermee tegelijk kan tegemoet gekomen worden aan de wens van vele weduwes en weduwnaars om bij hun echtgeno(o)t(e) te kunnen begraven worden alsook van kinderen die vaak verkiezen dat hun ouders hun laatste rustplaats kunnen delen. Door het herzien van deze vroegere beslissing en bijzettingen in bestaande graven dus toch nog toe te laten, hebben nabestaanden hieromtrent nu zekerheid.