Eerste vrouwelijke burgemeester van Zottegem is niet Evelien De Both maar deze dame

Wanneer Evelien De Both (N-VA Zottegem) in 2022 Jenne De Potter opvolgt als burgemeester van Zottegem, zal zij niet de eerste vrouwelijke burgemeester zijn van Zottegem zoals eerst algemeen werd aangenomen. Zaira van Den Meersschaut (04/04/1904 – 05/02/1952) ging haar immers voor.

Het was gemeenteraadslid Paul Lievens (CD&V)  die er onze redactie attent op maakte. Hij verwijst naar het boek van ‘ De politieke geschiedenis van Groot-Zottegem’ van historicus Koenraad De Wolf. “Zaïra Van Den Meerschaut  (1904-1952) was burgemeester van Sint-Goriks-Oudenhove van 6 april tot 13 november 1939”, aldus  Paul Lievens. “Ze werd benoemd na de erg woelige en aangevochten   gemeenteraadsverkiezing van 16 oktober 1938. Ze nam ontslag en werd gemeentesecretaris van haar gemeente.”

Passages uit het boek van Koenraad De Wolf

“…De behoudsgezinde katholieke partij domineerde van oudsher het politieke gebeuren te Sint-Goriks-Oudenhove. ln 1891 werd de 28-jarige Remi Van Den Meersschaut tot burgemeester benoemd en bleef dit ambt gedurende 44 jaar onafgebroken bekleden… Kort na de Eerste wereldoorlog kreeg zijn formatie van (oude Katholieken, evenwel met een niet onbelangrijke tegenstrever af te rekenen. De Nieuwe Partij   groepeerde onder de leiding van Remi van De velde en Jan-Baptist van De Walle eeen aantal vooruitstrevende jongeren en enkele misnoegden… De gemeenteraadsverkiezingen van 16 oktober 1938 groeiden uit tot de meest bewogen passage uit de politieke geschiedenis van Sint-Goriks-Oudenhove. De Nieuwe Partij” met ‘kozakkenkeerder’ Germain De Smet – de uittredende burgemeester – als lijsttrekker en oppositieleider Jozef Latte op de tweede plaats, stelde alles in het
werk om het bastion van de Oude Katholieken, te veroveren. De onthoofde meerderheid van haar kant moest bovendien de diensten van schepen Camiel Van Maldergem missen die zich definitief uit de politiek terugtrok, maar plaatste een politieke zet van formaat door de kop van de lijst toe te vertrouwen aan Zaira Van Den Meersschaut, de jongste dochter van de voormalige burgemeester… Na het tellen van de stemmen bleek dat de Oude Katholieken, niet alleen hun machtspositie behielden, maar tevens een winst van 3,20% lieten optekenen…. Op 6 april 1939 vond de offici ële inhuldiging plaats van Zaira van Den Meersschaut. Zij was één van de eerste vrouwelijke burgemeesters in Belgi ë. Toch kreeg de politieke dynastie van Den Meersschaut geen verlengstuk want enkele maanden later nam ze ontslag… om de openstaande betrekking van gemeentesekretaris in te nemen…”