in gezonden foto Melle

Eerste steenlegging Parkschool gemeente Melle

in gezonden foto Melle

Op de eerst verlof dag van het krokus verlof kwamen de leerlingen van het 4de leerjaar hun steentje bijdragen bij de eerste steenlegging van De Parkschool op de site tussen Beekstraat en Vossenstraat in Melle.

De bestaande gemeentelijke basisschool langs de N9 was sterk verouderd. Er was te weinig groen- en speelruimte en de infrastructuur voldoet niet meer. De gemeente Melle besliste daarom een nieuwbouw te realiseren op de site ‘Vossenstraat – Beekstraat – Spoorlaan. de nieuwe gemeentelijke basisschool zal een capaciteit hebben voor 350 leerlingen.

in gezonden foto Melle
in gezonden foto Melle

Dubbel gebruik voor de nieuwe parkschool
De school zal zich te midden van een groene oase bevinden, vandaar de nieuwe naam ‘Parkschool’. De totale oppervlakte is 2,2 ha en biedt plaats aan 350 leerlingen. De site heeft bovendien voldoende ruimte voor school en naschoolse sport- en culturele activiteiten. De muziekschool, de turnclub Immer Vooruit en verenigingen zoals het wijkcomit é Elsdries zullen gebruik maken van de accommodatie.

in gezonden foto Melle
in gezonden foto Melle
in gezonden foto Melle

Buurtpark
De gemeente Melle breidde de opdracht uit en vroeg Veneco om ook het buurtpark rondom de school in te
richten. Hiervoor vonden enkele buurtparticipatiemomenten plaats. Op basis van een praatplan gaven omwonenden hun visie op de inrichting van het buurtpark. Het doel is een natuurlijke parkzone te cre ëren met speel- en leernatuur, eetbaar groen, ontmoetingsplekken, ruimte voor sport, ondersteuning van biodiversiteit,…
Het buurtpark moet tegelijk een veilige schoolomgeving met trage verbindingen voor voetgangers en fietsers faciliteren. Ook de jaarlijkse wijkkermis zal er plaatsvinden. Kortom, het buurtpark moet mensen samenbrengen in een nieuwe groene long.

Bijna 10 miljoen euro
Het project, inclusief aankoop en afbraak van de oude school, kost ruim 9,8 miljoen euro. De gemeente kan wel rekenen op zo’n 4 miljoen aan subsidies via de hogere overheid.

Meer info op www.melle.be/parkschool.