Maximaal blauw op straat voor de naleving van de regels én voor de verkeersveiligheid.

'verkeerspatrouilles worden uitgestuurd en gerichte controles blijven van kracht."


Geraardsbergen. Zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad zal de politie prioritair en stipt het samenscholingsverbod handhaven dat sinds woensdag 18/03 (12h00) is ingegaan. Ook politie Geraardsbergen/Lierde kijkt toe op de naleving van de regels en zet maximaal in op ‘blauw op straat’ d.m.v. toezicht, interventie en overlastpatrouilles. Toch blijft het korps ook oog hebben voor verkeersveiligheid en zullen er nog steeds verkeerspatrouilles en gerichte controles gebeuren.

Maximaal thuisblijven om externe contacten te beperken, dat is zowat de basis van de nieuwe verstrengde maatregelen die sinds 18 maart (12u) van kracht zijn. Concreet betekent dit dat je enkel je huis mag verlaten voor essenti ële zaken zoals werk, dokter- of apotheekbezoek en het kopen van voeding. Deze regels impliceren dus een verbod op niet-essenti ële verplaatsingen en ‘samenscholing’ met meer dan 2 personen, met uitzondering van het gezin.

Tot nu , hebben we over het algemeen het gevoel dat de geldende maatregelen goed worden opgevolgd op ons grondgebied” vertelt korpschef Jurgen De Landsheer. “Wij ervaren het grootste probleem in het ‘samen op pad gaan’.   We zien nog veel onnodige verplaatsingen, soms met meer dan 2 personen of een mix van gezinnen in 1 auto.  Ook op de werven  zien we dat de opvolging  beter kan”.

Het is dus maar een kleine minderheid van mensen die zich niet aan de afspraak houdt maar ook politie Geraardsbergen/Lierde beseft dat het net diegenen zijn die een hele grote groep mensen in gevaar brengen. “Deze voormiddag dienden wij een caf é uitbater te verbaliseren die zijn caf é achter gesloten rolluiken openhield! Dit is uiteraard onaanvaardbaar. Zowel uitbater als beide klanten kregen een boete en de uitbater werd aangemaand zich aan de regels te houden!” aldus de korpschef.

Rijst de vraag: wordt er dan niet meer gecontroleerd op andere verkeersinbreuken? Hierin is politie Geraardsbergen/Lierde duidelijk. Er zullen — ook in Corona-tijden — nog gerichte controles gebeuren! “Nu reeds merken we dat sommige bestuurders misbruik maken van het feit dat het heel rustig is op straat en daarom het gaspedaal extra indrukken! Wij willen duidelijk maken dat onze basispolitiezorg én dus ook de verkeersveiligheid zullen verzekerd blijven. Zelfs in deze Corona-crisis, kunnen wij onze ogen niet dichtknijpen voor verkeersinbreuken die de veiligheid van onze inwoners in het gedrang brengen!”  besluit Jurgen De Landsheer.