Stadsbestuur vordert alle mondmaskers op. Wie weigert kan vervolgd worden.


Geraardsbergen. De urgentie en het risico voor de volksgezondheid dat het coronavirus (Covid-19) met zich meebrengt, in het bijzonder voor kwetsbare personen, vraagt om de aanwezigheid van een voldoende voorraad van ademhalingsbeschermingsmaskers voor de zorgverleners die mogelijk besmette personen behandelen. Aangezien de normale leveringskanalen voor ademhalingsbeschermingsmaskers de voorraden niet op peil kunnen houden is het van cruciaal belang dat aan de zorgleners het nodige beschermingsmateriaal ter beschikking gesteld worden om de nodige zorg te kunnen blijven garanderen.

Daarom vaardigt de burgemeester een besluit uit ter opvordering van alle ademhalingsbeschermingsmaskers van het type FFP1, FFP2 en FFP3 van bedrijven gelegen op het grondgebied van Geraardsbergen. De beschermingsmaskers moeten worden bezorgd aan Woonzorgcentrum De Populier, gelegen aan de Groteweg 258 te Geraardsbergen (op weekdagen tussen 9 en 16 uur).

Een weigering of verzuim tegen dit bevel wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met een geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro, of met één van die straffen alleen. Het besluit treedt onmiddellijk in werking.