Ruim 57.000 euro Zottegemse steun voor ontwikkelingssamenwerking

In het kader van steun aan ontwikkelingssamenwerking heeft het Zottegemse stadsbestuur beslist om aan elk van de volgende acht verenigingen voor het voorbije werkjaar 2019 een subsidie van 2.000 euro te verlenen. Tussen haakjes vermelden we het project waarrond de betrokken vereniging werkzaam is: Kisangani (plattelandsontwikkeling in Congo), Cunina (beter onderwijs in Haïti), KAZ (nieuwe sanitaire voorzieningen in Oeganda), Toogal Djanque (onderwijs voor kansarme kinderen in Senegal), Xavi-Indi ë (hulp aan kansarme kinderen in Indi ë), Born in Africa (educatieve ontwikkeling in Zuid-Afrika), Boll é Boll é (bouw van secundaire scholen in Tanzania) en Zobi (onderwijsvoorzieningen in Gambia).

De volgende vier organisaties ontvangen ieder een toelage van 1.000 euro: Trias (kleinschalige ondernemers in Ecuador), Wereldsolidariteit (gezondheidszorg in Indonesi ë), Oxfam Wereldwinkel (eerlijke wereldhandel) en Broederlijk Delen (kleinschalige familiale landbouw in Peru).

Verder krijgen ook deze vier organisaties die noodhulp in het buitenland bieden, een financieel duwtje in de rug: Dokters van de Wereld (bestrijding van ebola in Congo), Artsen Zonder Grenzen (gezondheidsvoorzieningen in Irak) en Het Wereldvoedselprogramma (watervoorzieningen in Nigeria, Sahel, Zuid-Soedan en Syri ë) elk 2.000 euro; UN Vluchtelingenagentschap 1.700 euro.

Ten slotte is er nog de eindbalans van de jongste 11.11.11-actie die naar jaarlijkse gewoonte ook in Zottegem opnieuw werd gehouden. In totaal bracht deze campagne 29.635,10 euro op ten gunste van de algemene werking van deze overkoepelende organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Van dat bedrag werd 11.704,30 euro huis-aan-huis opgehaald (door 120 vrijwilligers). Daarbij komt een som van 8.860,80 euro stortingen door Zottegemse inwoners, 70 euro van een actie op de dinsdagmarkt en het stadsbestuur besliste om ook nog uit de stadskas 9.000 euro ten voordele van 11.11.11 bij te leggen. Alles bijeen komt dit neer op welgeteld 57.335,10 euro Zottegemse steun voor ontwikkelingssamenwerking..