Afbeelding van Jill Wellington via Pixabay

Vrije Kunstkring Zottegem: 11e Lenteconcert pas volgend jaar

Het jaarlijkse eetfestijn van deze muziekvereniging kon net nog wel doorgaan vóór het coronavirus de kop opstak maar voor het 11de Lenteconcert van de Zottegemse koninklijke harmonie Vrije Kunstkring dat gepland was op zaterdag 25 april in de parochiekerk van Leeuwergem, wordt dat niet het geval. Op enkele plaatsen waren reeds affiches opgehangen om dit concert aan te kondigen (met de kaartenverkoop was er nog niet gestart) maar deze werden inmiddels overal weer weggenomen.

Ingevolge de coronamaatregelen die het stadsbestuur heeft genomen, met o.a. de sluiting van de meeste stedelijke infrastructuur, kan de Vrije Kunstkring immers (minstens) tot 19 april geen gebruik maken van het repetitielokaal in de sportzaal Helios. Rekening houdend met de nodige repetitieperiode die aan dergelijk concert voorafgaat (bovendien is niet uitgesloten dat de coronamaatregelen nog verlengd worden), is het vrijwel onmogelijk om deze muzikale avond op een andere datum vóór de zomervakantie te plannen. Daarom is beslist om het 11de Lenteconcert definitief af te gelasten en hiervoor in het voorjaar 2021 afspraak te maken.

Het eerstvolgende muzikale optreden van de Vrije Kunstkring vindt normaal plaats op zondag 17 mei. Dan wordt de Zottegemse harmonie in Sint-Goriks-Oudenhove verwacht om er de jaarlijkse ruiterommegang op te luisteren. Tenminste als het coronavirus dan niet nog een spelbreker is.