Medewerkster wzc Klateringen test positief op corona, wzc neemt nog extra maatregelen

Woensdagnamiddag ontving woon-zorgcentrum Klateringen de melding dat een personeelslid van het wzc positief testte op het Coronavirus COVID-19. Het besmette personeelslid staat niet rechtstreeks in voor zorg aan de bewoners. De familieleden van de bewoners van de afdeling worden in de loop van de avond telefonisch op de hoogte gebracht.

Nog geen bewoners besmet

Tot vandaag werd bij geen enkele bewoner het Coronavirus vastgesteld. Het besmette personeelslid liep de besmetting hoogstwaarschijnlijk op buiten de muren van het wzc.

Sinds het begin van de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, nam het wzc alle voorgeschreven maatregelen volgens de richtlijnen die opgelegd worden door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Die maatregelen zijn in de loop van de voorbije periode enkele malen gewijzigd. Telkens paste het WZC de interne richtlijnen onmiddellijk aan. De kans op besmetting van een personeelslid naar een bewoner en omgekeerd, is daardoor maximaal beperkt.

Extra maatregelen

Naast de reeds genomen maatregelen, nam het wzc vandaag met onmiddellijke ingang extra maatregelen ter bescherming van de bewoners en personeelsleden.

  • Bewoners van de getroffen afdeling worden voortaan in plaats van de voorziene een keer, twee keer per dag gemonitord op mogelijke verschijnselen van het virus: koorts, problemen met ademhaling… Bij het minste vermoeden van ziekte neemt het wzc contact op met de huisarts en de coördinerend en raadgevend arts.
  • De afdeling van het personeelslid wordt maximaal afgesloten van de andere afdelingen
  • Bewoners verlaten de afdeling niet en zullen daardoor tijdelijk niet naar de kapster kunnen gaan: het kapsalon wordt daarom preventief gesloten tot en met vrijdag 4 april. Er wordt gezorgd voor zoveel mogelijk individuele begeleiding van de bewoners: het animatieteam past zijn activiteiten aan.
  • Voor de enkele bewoners wiens familie de was mee naar huis nam, wordt dit niet meer toegelaten: de interne wasserij behandelt deze kledij volgens de voorgeschreven richtlijnen.
  • De personeelsleden van de getroffen afdeling worden maximaal gescheiden van de andere personeelsleden. Er werd voor hen vandaag nog een afzonderlijke kleedkamer ingericht waar enkel het personeel van de getroffen afdeling toegang toe heeft. Personeelsleden blijven van begin tot einde van hun shift op de afdeling (ook voor de middagpauze), gaan meteen binnen bij het begin van de shift en verlaten onmiddellijk het gebouw na het einde van hun shift.
  • Personeel van de ondersteunende diensten mag alleen naar de getroffen afdeling als het niet anders kan. Ook worden alle karren (voeding, kledij, materialen) volgens de richtlijnen ontsmet en zonder begeleiding in de lift gezet en worden ze op de afdeling opnieuw ontsmet zodra ze uit de lift genomen worden. Poetskarren blijven op de afdeling en worden ter plaatse ontsmet voor en na gebruik.

Alle hygi ënische maatregelen blijven uiteraard strikt gelden: elk personeelslid ontsmet de handen voor en na elk contact met een bewoner. Het gebruik van handschoenen (wissel na elk contact) en mondmaskers is verplicht. Bij het minste vermoeden van ziekte worden personeelsleden verplicht contact op te nemen met hun huisarts.

De extra maatregelen gelden minstens tot vrijdag 10 april en worden dagelijks ge ëvalueerd.

De familie van de bewoners van de getroffen afdeling wordt vandaag persoonlijk op de hoogte gebracht. De familie van de andere bewoners krijgt morgen een telefoontje van het woon-zorgcentrum.