Schepen en directeur voor sporthal De Zandloper met energiecertificaten.

Sporthal De Zandloper en basisschool De Kei gaan voor energiezuinige verlichting.

Afgelopen winter liet “Vrije Basisschool De Kei” in haar schoolgebouwen alle verlichting vervangen door energiezuinige led-verlichting. Hiervoor schakelde de scholengemeenschap Broeders van Liefde EWB-Bedrijfsverlichting uit Turnhout in.
In samenspraak met het Lierdese gemeentebestuur werd, in navolging van de gebruiksovereenkomst en financi ële regeling voor het naschools gebruik van de sporthal, ook bekeken om de verlichting van sporthal De Zandloper om te schakelen.
In de kleedkamers en de cafetaria werd led-verlichting geplaatst zoals in de schoolgebouwen.

Enkel wat betreft de sportzaal zelf viel de keuze op TL-lampen met de helft minder wattage. Door de bestaande lichtarmaturen ook uit te rusten met extra reflecterende strips blijft de lichtsterkte ondanks de verminderde spanning even sterk.
Alvorens deze overweging te maken werden beide opstellingen uitgetest: een deel van de sportzaal kreeg led-lampen en een ander deel van de sportzaal werd uitgerust met de aangepaste TL-lampen.
Gezien led-verlichting verblinding geeft bij het opkijken en de aangepaste TL-lampen nagenoeg evenveel energiebesparing opleveren, viel wat de sportzaal betreft dus de keuze op de laatste variant.
In sporthal De Zandloper vinden competitiesporten plaats zoals minivoetbal en volleybal, recreatief wordt er onder meer ook badminton gespeeld, vinden er winterlessen tennis plaats, … allemaal sporten waarbij kans op verblinding door led-verlichting best wordt vermeden.
In de pas ingerichte danszaal op de zolder van basisschool De Kei is het dimmen van de led-verlichting alvast voorzien.

Op de foto (genomen op 4/2/2020) zien we schooldirecteur David Barb é en schepen van sport Antoine Van de Maele met de ontvangen certificaten betreffende de beoogde energiewinst.

Voor basisschool De Kei komt dit neer op een energiebesparing op jaarbasis van 10 323 KWh en een CO2 reductie van 6,51 ton, voor sporthal De Zandloper loopt de energiebesparing op jaarbasis op tot 18 744 KWh of 11,8 ton.