lezersbrief actiecomit é Balegem” Much ado about nothing”

Halve waarheden en bangmakerij door actiecomit é "Geen asbest in ons nest

Asbest,   natuurlijk mineraal en wondermiddel begin twintigste   eeuw wegens uitzonderlijke eigenschappen, hittebestendig ,isolerend ,slijtvast en in zowat alles gebruikt ,dakleien golfplaten vinylvloerbekleding tot in de remschoenen van auto’s .Dus de oudere chauffeurs onder ons (ook ik) hebben waarschijnlijk zonder het weten kwistig asbestvezels in de natuur gebracht.  Tot men ontdekte dat de bouwstof ook een ander gezicht had .De kleinste vezels kunnen bij inademing kanker veroorzaken .We zijn momenteel op een hoogtepunt wat betreft de dodelijke slachtoffers, dat door de latentie ,het duurt soms jaren   eer de ziekte zich manifesteert .Het is een typische beroepsziekte , werknemers van asbest verwerkende bedrijven die langdurig en aan hoge concentratie van de vezels zijn blootgesteld hebben het met hun leven moeten bekopen .90% van de zieken zijn mannen .

het actiecomit é “Geen   asbest in ons nest ” doet waarschijnlijk wat elk zichzelf respecterend comit é doet , bepaalde zaken tot enorme proportie opblazen en bepaalde zaken verzwijgen of halve waarheden zeggen.  Balegro zou enkel cementgebonden asbest stockeren ,zo gebeurt het ook in Nederland, in gesloten bigbags op folie en onder een deklaag waar het zeker 30 jaar VEILIG bewaard kan worden .Als er een zeer goede manier gevonden wordt die alles onschadelijk maakt kan men ze dus ook weer opgraven ter destructie.  Het actiecomit é ,en laten we elkaar geen Liesbeth noemen, je mag er zeker van zijn dat hier mandatarissen en leden van de partij Groen aan het stuur zitten, de strategie uittekenen en onrust bij de mensen zaaien .Mocht   de uitbater van de groeve toestemming krijgen om bigbags te stockeren dan moet er ook aanvoer zijn en dat zal wellicht via de   N 42 gebeuren, Gefundenes fressen voor Groen om ook daar tegen te fulmineren ,die weg is hen al jaren een doorn in het oog.Tegen deze weg en een product met een kwalijke   reputatie protesteren, een buitenkansje om electoraal te scoren.

Blijkbaar vergeet men dat het ook een afvoerroute is ,particulieren mogen jaarlijks per gezin 200 kg. golfplaten dakleien en dergelijke naar het containerpark voeren .In het containerpark, Ambachtsweg Oosterzele of elders, staan kapelcontainers of gewone containers met een bigbag in,eenmaal vol, afvoer langs N42   .Nogmaals een opgeblazen feit ,men laat uitschijnen dat stof van de vrachtwagens tot kilometers in het rond geblazen zou worden door de wind   .Ik zie niet in hoe dat uit een reglementair gesloten zak met cementgebonden asbest iets zou ontsnappen .Men kan desnoods de vrachtwagen afspuiten met speciale producten voor vertrek om het risico zo klein mogelijk te houden .Hoeveel vrachtwagens met het goedje komende van de containerparken uit zuid -Oost-Vlaanderen en vrachtwagens van firma’s die gespecialiseerd zijn in het verwijderen van asbest zouden al op de N 42 gepasseerd zijn op weg naar de deponie” Oost-Vlaams milieubeheer” en waarschijnlijk gaat ook dat van Groot Oosterzele naar daar, maar eenmaal de gemeentegrens voorbij is er blijkbaar geen vuiltje meer aan   de lucht

Ik heb hier een publicatie van het net geplukt van RIJKSINSTITUUT VOOR DE VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU NEDERLAND 06-02-2017 en meestal zijn ze daar strenger dan hier,ik citeer” In de buitenlucht komen kleine hoeveelheden asbestvezels voor .Iedereen ademt dus elke dag een beetje asbest   in…….Ook als iemand een keer wat meer vezels inademt blijft de   kans op kanker door asbest klein   omdat de duur kort is en de totale blootstelling aan de vezels niet heel groot is .Het risico is klein “. einde citaat .meetresultaten in de publicatie OVAM ” Tarieven en..    OVAM 2018″.  Voor de goede gang van zaken IK BEN GEEN VOORSTANDER VAN HET MINERAAL,integendeel ,Vlaanderen heeft een ambitieus plan en wil in 2040 asbestvrij zijn .Maar als in iedere gemeente het fenomeen NIMBY de kop opsteekt ,actiecomit é’s die dreigen met rechtsprocedures die aanslepen komen we er zelfs niet in 2080 .Zo laten we met zijn allen het plan trachten waar te maken.

Het comit é maakt gewag van installaties in het buitenland om asbest onschadelijk te maken .Ik speur al een paar dagen het internet af maar buiten een   fabriek in Frankrijk vind ik niet veel .Prototypes in Amerika , en een die de materialen maalt   maar de omgeving onder de vezels zet .Het zal wellicht nog niet voor morgen of overmorgen zijn maar eenmaal de ideale   vernietigingsmethode gevonden   dan zullen de vragen komen   ,waar gaat de fabriek staan   en gaan de Groenen ook weer op hun achterste poten staan   en NIMBY roepen (,buiten Brakel en Maarkedal hebben ze overal afdelingen).Probleem voor zulke   installatie blijkt de benodigde energie om de vezels te vernietigen.Men moet temperaturen tot 1200 ° Celsius bereiken om de vezels uit elkaar te doen vallen .Er zal een serieus prijskaartje aanhangen en in tijden van COVID -19 ,waarschijnlijk zorgt het virus voor een financi ële ramp ,zal budget naar hoogdringende zaken gaan(men bouwt nu eenmaal geen paradijs op een economisch kerkhof ).

De restcapaciteit ,hier zijn de comit éleden inventief met de cijfers omgesprongen ,ook ik heb de” tarieven en capaciteiten 2018 OVAM bekeken .Inderdaad de restcapaciteit is 7,8 miljoen ton maar voor de 5 Vlaamse provincies samen . een tijdperiode, maar ook voor de provincies samen is 16 jaar .Maar als we naar Oost-Vlaanderen alleen kijken zouden we maar aan 8 jaar komen als er een onveranderlijk tonnage aan aanvoer is(124 065 ton in 2018), 2019 nog niet verrekend)   op OVMB ,INDAVER Beveren nog korter.Deze relatief korte tijdspanne zou wel   eens de reden zijn dat de Vlaamse overheid op zoek gaat naar 4 of 5 bijkomende stockeerterreinen   Eenmaal Gent en Beveren vol dan kunnen we onze Oost-Vlaamse rommel naar INDAVER ANTWERPEN voeren. Blijkbaar zou de Vlaamse overheid   zelf Balegem aangewezen heb als mogelijke deponie   .Het comit é   zegt uit welingelichte bron vernomen te hebben dat de deputatie veel waarde hecht aan het aantal bezwaarschriften tegen..Die bron zal wel een Groen vrouwtje uit de deputatie O-VL. zijn .Veel eerlijker zou zijn mochten specialisten ter zake na onderzoek van bodem water en ander parameters hun keuze voorleggen aan de bestendige deputatie .Maken de politici een andere keuze en komen er later zware fouten naar voor dan kan men de politici sancties opleggen

Tijd voor conclusies ,Transport gaat langs de N42 ,vergelijkbaar met de Kennedylaan naar OVMB ,ook   daar bewoning in de nabijheid ,denk maar aan Doornzele Mendonk Desteldonk Sint- Kruis .In Rumbeke   komt de bewoning zelf nog dichter.Enkel REMO blijft ver van de bewoning.  Onder druk van actiegroepen gaan de politieke partijen ALLEMAAL meehuilen met de wolven in het bos . Vandaar dat de experten een doorslaggevende stem in technische zaken zouden   moeten hebben . Weinig politici hebben het lef een onpopulaire beslissing te verdedigen,   maar een maatregel nuttig voor het grotere collectief (the greater good).

Groen   zal voor mij vanaf nu altijd de NIMBY partij zijn .

Cato   vroeg na elke redevoering de vernietiging van Carthago. Ik ben positiever ,op het einde van ieder schrijfsel vraag ik aan Groen zich in te zetten voor de elektrificatie van de spoorlijn Gent Sint-Pieters -Zottegem(loopt door Balegem)dat zou pas goed zijn voor het milieu,vervuilende diesels weg .Maar ook minder sexy dan met spandoeken en slogans rond te lopen .

EINDCONCLUSIE : MUCH ADO ABOUT NOTHING

JDM