Toename van besmette pati ënten in AZ Sint-Elisabeth

De voorbije week was de belangrijke toename van besmette pati ënten in AZ Sint-Elisabeth duidelijk voelbaar.

Vandaag hebben ze 20 pati ënten op de quarantaine afdeling liggen en nog eens 9 op intensieve zorgen. Daarnaast zijn er een twintigtal positief geteste pati ënten die niet gehospitaliseerd dienden te worden en thuis in quarantaine verblijven. Gelukkig zijn er ook al een zevental pati ënten die deze week het ziekenhuis hebben kunnen verlaten. Al deze cijfers geven aan dat het virus zich wijd verspreid heeft in de bevolking. “Blijf in uw kot” moet dus onverkort van kracht blijven. Als zorgverleners dringen zij er nogmaals op aan de overheidsinstructies te volgen en afstand van mekaar te houden, niet samen te scholen of bezoek te brengen aan kwetsbare medemensen.