Open Vld plus informeert over (steun)maatregelen Corona

‘We willen u met Open Vld plus Oosterzele langs deze weg up-to-date houden met info over (steun)maatregelen voor getroffen gezinnen, ondernemers en zelfstandigen’, deelt Filip Michiels mee, het boegbeeld van Open Vld plus Oosterzele.   (Reporter 17).

‘We bezorgen u graag meer info over de nieuwste offici ële “veel gestelde vragen” van het crisiscentrum met heel concrete maatregelen, uitstel van betaling en garantieregeling: gezinnen, bedrijven en zelfstandigen die het financieel moeilijk hebben ten gevolge van de corona-crisis, kunnen tot 30 september uitstel van betaling krijgen voor hun hypothecaire lening. Heb je als ondernemer of zelfstandige recht op een hinderpremie en/of een overbruggingskrediet? De belangrijkste steunmaatregelen ondernemingen en zelfstandigen in tijden van corona. Het gemeentebestuur heeft intussen een algemene infobrief over Corona ‘gebust’.   ‘Open Vld plus zal in het kader van Corona ook gemeentelijk nog een aantal initiatieven voorleggen aan het gemeentebestuur’, duidt Filip Michiels. ‘Hou u a.u.b. aan alle richtlijnen van het crisiscentrum. Alleen zo kunnen we het Corona-virus verslaan. Draag zorg van jezelf en contacteer ook een eenzame in je buurt’, is het devies van Open Vld plus Oosterzele.   Alle info op

https://www.openvldplusoosterzele.be/blog/corona-maatregelen-en-steunmaatregelen.  Reporter 17