Op de foto ziet u (links) Vera Meersman die namens Soroptimist Zottegem bij de overhandiging voorzitster Griet Van Caenegem verving, en enkele leden van vzw Lichtpunt.

Soroptimist Zottegem met Corona-actie

Onmiddellijk bij aanvang van de Coronacrisis en de bijhorende maatregelen waardoor de gewone samenleving bijna helemaal is lamgelegd en sociale isolatie de kop kan opsteken, werd binnen Soroptimist Zottegem een werkgroep opgestart met de bedoeling bijkomende hulp te bieden aan sociale projecten die al langer door deze damesserviceclub jaarlijks gesteund worden.

Meteen werd tot actie overgegaan en werd beslist om aan de plaatselijke vzw Lichtpunt 1.000 euro extra te schenken waardoor deze organisatie wat meer financi ële mogelijkheden krijgt om het aanbod in de 71 voedselpakketten die ze maandelijks uitdeelt in Zottegem, te vergroten. Verder werden er ook 71 paasgeschenken voor die hulpbehoevende gezinnen en 29 paasgeschenken voor de vrijwillige medewerkers van Lichtpunt overhandigd. Hiermee kwam Soroptimist Zottegem tevens tegemoet aan de oproep om de lokale handelaars, in dit geval chocolaterie Pralifino in de Stationsstraat, te steunen. Daarnaast mocht vzw Lichtpunt ook 50 alcoholgels in ontvangst nemen die, samen met de beschermende kledij die de hulporganisatie kreeg van andere plaatselijke serviceclubs, kunnen zorgen voor meer veiligheid bij de medewerkers van Lichtpunt tijdens hun vrijwilligerswerk.

Langs deze weg deelt Soroptimist Zottegem ook nog mee dat wie weet heeft van een probleem of sociale nood in zijn/haar buurt naar aanleiding van de huidige Coronacrisis, hieromtrent de serviceclub kan bereiken via de Facebookpagina Soroptimist Zottegem-ZOVL.