Groen Horebeke wil vergoeding afstaan

Groen Horebeke doet voorstel om solidair te zijn over alle partijgrenzen heen en een sterk signaal te geven naar alle inwoners.
Daarom stellen we voor dat alle raadsleden hun vergoeding afstaan ten voordele van inwoners die het moeilijk hebben.
Goed voor 2700 euro die kan besteed worden om de eerste nood te lenigen.

De coronacrisis raakt ons allemaal.
Velen zijn ziek, liggen in het ziekenhuis of maken zich zorgen over hun gezondheid.
Onze sociale contacten zijn beperkt tot een minimum. En 1 miljoen Belgen is technisch werkloos. Dit is het moment waarop wij als samenleving, los van partijpolitiek, moeten zeggen: we laten niemand achter.
Filip Hebbrecht: “Groen Horebeke wil daarom alle initiatieven steunen die onze inwoners, verenigingen en ondernemers ondersteunen. We juichen dan ook het idee van onze Burgemeester toe om de inwoners financieel te helpen.
We stellen voor om met de voltallige gemeenteraad de aanpak te bekijken en niet alleen in de schoot van het College. Zo kunnen we als politiek een sterk signaal van solidariteit geven over de partijgrenzen heen.
Bovendien kunnen we dan samen nagaan welke groepen prioritair ondersteund dienen te worden. Zoals bv. alleenstaanden die alle kosten alleen moeten dragen of mensen die tijdelijk werkloos zijn geworden.

Om de solidariteit concreet te maken stellen we voor dat alle raadsleden, van gemeenteraad en Bijzonder comit é, hun zitpenning van de volgende raad afstaan.
Goed voor een extra bedrag van 2700 euro dat we kunnen schenken aan onze inwoners.”