Coronamaatregelen werken sluikstorten in de hand. Werklieden onvoldoende beschermd.

‘Mondmaskers en ontsmettingsgel zijn in de vrachtwagen niet voorhanden.’


Foto Facebook


Geraardsbergen. Sinds de sluiting van de recyclageparken zou volgens verschillende intercommunales het sluikstorten zijn toegenomen. Volgens een betrouwbare bron is deze trend in Geraardsbergen ook aanwezig. Daarbij zouden de werklieden die het illegaal gestorte afval moeen opruimen, aan onnodige besmettingsrisico’s worden blootgesteld. ‘Er zijn geen mondmastkers of ontsmettingsgel in de vrachtwagen aanwezig. Dit is een groot risico, zeker als je weet dat het coronavirus tot 72 uren op plastiek kan overleven.’ Waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont (CD&V) onderstreept dat de stad Geraardsbergen er alles aan doet om het personeel in zo veilig mogelijke omstandigheden te laten werken.

Het sluikstorten neemt toe.
Verschillende afvalintercommunale — waaronder Incovo, actief in vijf gemeenten in de regio Halle-Vilvoorde — zien sinds de uitvaardiging van de noodmaatregelen door de federale regering twee weken geleden, het aantal sluikstorten met 50 procent toenemen. De toename zou vooral betrekking hebben op grote sluikstorten. Tientallen zakken worden op verlaten plaatsen achtergelaten. Volgens ingewijden zou de oorzaak vooral te zoeken zijn in de verminderde controle sinds het verbod op niet-essenti ële verplaatsingen en het sluiten van recyclageparken.

Uit goed ingelichte bronnen — niet de politie — vernemen we dat ook in Geraardsbergen het sluikstorten toeneemt. Werklieden van de stad Geraardsbergen worden regelmatig gemobiliseerd om het illegaal achtergelaten afval op te ruimen. Op de sociale media leidde dit al tot grote verontwaardiging. Het speelpleintje aan de Weverijstraat vormt ook een vast punt waar regelmatig wordt gesluikstort.

Personeel onvoldoende beschermd
Sinds de sluiting van het recyclagepark zou het sluikstorten zijn toegenomen. Volgens ingewijden worden de werklieden — die de klus moeten klaren — aan onnodige besmettingsrisico’s blootgesteld. Het coronavirus kan op plastiek tot 72 uren overleven.
Een bron meldde ons: ‘de werklieden die de rommel moeten opruimen, zijn onvoldoende beschermd. Ze hebben enkel hun werkhandschoenen. Er is geen mondmasker of ontsmettingsgel aan boord van de vrachtwagen. De mondmaskers moesten aan het ASZ worden afgestaan, omdat er een acuut tekort aan was. Eens de vrachtwagen weer is binnengereden, kunnen de handen worden gewassen.’

Fernand Van Trimpont (CD&V) reageert.
Waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont (CD&V) onderstreept dat de stad Geraardsbergen er alles aan doet om het personeel in zo veilig mogelijke omstandigheden te laten werken. Fernand Van Trimpont: ‘Er wordt gezorgd dat iedereen alle maatregelen qua social distancing in acht neemt. Concreet betekent dit: voldoende afstand houden, een beurtsysteem in de kleedkamer… Iedereen in de refter heeft zijn eigen tafel. Voor en na gebruik wordt het voertuig (het stuur, het dashboard, versnellingspook, deurkruk…) met een vochtige doek gereinigd. Ook het gereedschap wordt na gebruik grondig ontsmet. Handen worden heel regelmatig gewassen. Er staat steeds ontsmettingsmiddel ter beschikking.’

Julien Borremans