Sociaal beleidskader voor OCMW Haaltert goedgekeurd

Op de (uitzonderlijk) digitale OCMW-raad op maandag 30 maart 2020 werd het sociaal beleidskader van OCMW Haaltert goedgekeurd. Dit kader is een belangrijk instrument in het bestrijden van armoede in Haaltert.

Op de (uitzonderlijk) digitale OCMW-raad werd het sociaal beleidskader voor OCMW Haaltert goedgekeurd. Dit kader is een belangrijk instrument in het bestrijden van armoede in Haaltert met een extra accent op kinderarmoede.

Lokaal bestuur Haaltert maakt in het sociaal beleidskader gebruik van een wetenschappelijk instrument dat ontwikkeld werd door CEBUD (Thomas More Hogeschool).
Het brengt de mate van behoeftigheid van personen in kaart aan de hand van referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen.
De bedoeling is om meer uniformiteit te verkrijgen in de behandeling van steunaanvragen bij het OCMW.
Op basis van het sociaal onderzoek via deze referentiebudgetten, wordt bekeken welke noden er zijn binnen het gezin dat de stap zette naar het OCMW.

Ook werden in het kader duidelijke accenten aangebracht in het sociaal beleid van het OCMW.

Lokaal bestuur Haaltert zet sterk in op tewerkstelling, activering van mensen en breekt een lans voor de bestrijding van kinderarmoede.

Ook thema’s als goede huisvesting, betaalbare energie en gezondheid krijgen een duidelijke prioriteit. Zo start het lokaal bestuur bv. huurbemiddeling op om uithuiszettingen te voorkomen en detecteren energiearmoede via de Lokale Adviescommissie voor Energie.

Je kan het sociaal beleidskader raadplegen op https://www.haaltert.be/socialedienst