Simulatie ©Fietsersbond Zottegem

Fietsersbond Zottegem hertekent Jasmijnstraat

Nu het Zottegemse stadsbestuur ervoor gekozen heeft om de verkeerscirculatie in de omgeving Godveerdegemstraat / Langestraat / Tweekerkenstraat / Jasmijnstraat op de grensscheiding Godveerdegem-Bevegem die eerst bij wijze van proef enige tijd werd uitgeprobeerd, als definitieve verkeersregeling in te voeren, wordt vanuit de Fietsersbond Zottegem gehoopt op een structurele oplossing met in de eerste plaats aandacht voor meer veiligheid voor de zwakke weggebruikers. Nadat eerder al andere voorstellen werden geformuleerd om de verkeersveiligheid aldaar te verbeteren, zette men zich bij de Fietsersbond Zottegem ditmaal aan de tekentafel om aan de tonen dat de Jasmijnstraat op een voor elke weggebruiker veilige manier kan heringericht worden.

Momenteel mag in die straat autoverkeer enkel vanuit de Godveerdegemstraat richting Tweekerkenstraat rijden, terwijl fietsers en voetgangers er zich nog in beide richtingen kunnen verplaatsen. Vooral voor fietsers is die huidige situatie volgens de Fietsersbond “absoluut niet veilig” en daarom wordt er zowel bij de stad als bij het Agentschap Wegen en Verkeer op aangedrongen om van een veilige herinrichting van de Jasmijnstraat een prioriteit te maken.

Daartoe werd een simulatie (zie foto) uitgewerkt van hoe de straat er in de toekomst zou kunnen uitzien en waarbij met elk type weggebruiker rekening is gehouden. Zo zou een aangepast wegprofiel er moeten voor zorgen dat overdreven snelheid zo veel mogelijk geweerd wordt. Voor de bewoners van de Jasmijnstraat worden duidelijk afgebakende parkeervakken voorzien, terwijl vrijliggende fietspaden in beide richtingen met een voetpad een grotere veiligheid voor de zwakke weggebruikers in de hand moeten kunnen werken.

In verband met dit voorstel van de Fietsersbond Zottegem kunnen wij volledigheidshalve nog vermelden dat op 9 maart ll. een overleg plaatsvond tussen vertegenwoordigers van de stad en van het Agentschap Wegen en Verkeer met het oog op de definitieve plannen voor de inrichting van de verkeerscirculatie op die locatie. Daarbij kwam uiteraard ook de Jasmijnstraat ter sprake en werd gesuggereerd om in deze straat naast de rijbaan een volwaardig fietspad van 2 meter breed in tegenrijrichting aan te leggen en parkeervakken deels op de rijbaan en deels op het voetpad te voorzien.

Huidige situatie ©Fietsersbond Zottegem