© Google Maps

Strikte voorschriften en politiecontrole bij verwachte stormloop opening containerpark

Vanaf 7 april 2020 kan je opnieuw terecht op het containerpark in Zottegem. De normale openingsuren en regels gelden, maar je kan er niet terecht met asbest. Je moet je ook aan de voorschriften houden en er zal politiecontrole zijn.

“We verwachten dat er heel veel gezinnen hun afval willen brengen”, zegt Tina Verraes van Ilva. “We vragen daarom in de eerste plaats om je bezoek uit te stellen als het niet dringend is. Wil je toch komen? Bereid je dan voor op een lange wachtrij. We vragen respect voor onze parkwachters en de andere bezoekers. Hou je daarom aan volgende voorschriften:

  • Maximum 4 voertuigen per parkwachter
  • Maximum 2 personen per voertuig
  • Hou afstand – minimum 1,5 meter
  • Geen fysiek contact
  • Blijf in je voertuig, ook in de wachtrij
  • Enkel uitstappen om afval te deponeren
  • Asbest niet toegelaten
  • Hou je aan de sorteerregels
  • Geen cash betaling

“Wie zich niet aan de voorschriften houdt, kan de toegang geweigerd worden. ILvA kan ook rekenen op politietoezicht voor de naleving van deze voorschriften. De recyclageparken zijn open volgens de normale openingsuren. Ook wanneer er nog een lange wachtrij is, zullen de deuren sluiten op het normale sluitingsuur. Een medewerker van ILvA zal tijdig aanduiden tot welk voertuig de wachtrij loopt, zodat wachtenden niet nodeloos in de rij blijven staan.”