Brandweer gaat tot het uiterste tijdens coronacrisis

Ook tijdens deze sanitaire crisis dient Brandweerzone Vlaamse Ardennen paraat te staan.

“Hulp bieden aan hulpbehoevenden blijft immers onze kerntaak. Echter, om op deze situatie een antwoord te kunnen bieden heeft de brandweerzone haar werking snel moeten bijsturen, in het belang van de burger, als in het belang van het eigen personeel. We informeren hieronder graag omtrent de wijzigingen en nieuwe richtlijnen waarmee onze brandweerlieden werden geconfronteerd: hoe worden richtlijnen overgebracht, hoe gaan onze personeelsleden om met de social distancing-maatregelen, en waar wordt extra aandacht aan geschonken?”

Zonecommandant majoor Peter De Vijlder schetst kort de situatie:

In onze brandweerzone hebben we 3 ziekenwagens, 8 brandweerposten, 10 beroeps brandweermannen, 399 brandweervrijwilligers en 46 ambulanciers-vrijwilligers in dienst. Onze ambulanciers en brandweerlieden komen bijna dagelijks in contact met patiënten met een vemoedelijke Covid-19-besmetting. Het voorzien van extra beschermingsmiddelen en het garanderen van het welzijn op het werk was dan ook onze eerste grote bekommernis. Gezondheid van ons personeel en de hiermee gepaard gaande operationaliteit is van primordiaal belang om de veiligheid van de burger te garanderen.”

Ziekenwagendienst

“Contact met coronapatiënten is onvermijdelijk. Om interventies op een veilige manier te kunnen uitvoeren, werd een zogenaamde coronakit samengesteld. Deze kit bevat beschermingsmateriaal, waaronder overalls, mondmaskers, brillen en desinfectantie. Deze behoren sinds de uitbraak van de crisis tot de standaardbelading van de ziekenwagens. Ook werd er aandacht geschonken aan het correct desinfecteren van de ziekenwagen, en werd een aan-en uitkleedprocedure voor de ambulanciers uitgeschreven en aangeleerd. Er worden geen risico’s genomen, en tijdens iedere interventies is er aandacht voor het aantrekken van de juiste beschermingsmiddelen.”

Zonecommandant De Vijlder: “Het volledig desinfecteren van de ziekenwagen na elk transport met een coronapatiënt, en de behandeling van besmette kledij is een nieuwe uitdaging waar we een oplossing moesten voor vinden. Deze nieuwe procedure vereiste een aangepaste opleiding, waarbij aanwezigheid van grote groepen ambulanciers uitgesloten was. Om evenwel de informatie degelijk te kunnen verspreiden werden er instructiefilmpjes opgemaakt, waarin de werkwijze stap voor stap werd uitgelegd. Anderzijds moeten we ook de mentale gezondheid van onze ambulanciers blijven bewaken, zij staan immers in de frontlinie van deze crisis, en vormen de brug naar het ziekenhuis. Het is in ieders belang dat onze mensen op een fysiek en mentaal gezonde manier kunnen blijven werken.”

Brandweerdienst

“De brandweer blijft uiteraard alle dringende opdrachten vervullen. Ook hier werd de gebruikelijke werkwijze aangepast. De nadruk ligt hier op het respecteren van social distancing-maatregelen, het voorzien van mondmaskers, en eveneens het ter beschikking stellen van coronakits. Ook voor onze brandweerlieden werden bijkomende instructies voorzien, en werden er organisationele maatregelen getroffen. Zo wordt de conventionele uitruk nu verdeeld over meerdere voertuigen, opdat ook hier voldoende afstand kan gegarandeerd worden tussen de manschappen. Voor wat betreft niet-dringende interventies, zoals het verdelgen van wespen of leegpompen van kelders, wordt de situatie nu eerst grondig bekeken. Ook de noodzaak van tussenkomst wordt geëvalueerd, en dit om zo veilig mogelijk te kunnen tussenkomen. We willen met deze maatregelen niet enkel ons personeel beschermen, maar ook de burger. Naast deze kerntaken staan we ook af en toe in voor het transport van mondmaskers naar de ziekenhuizen en woonzorgcentra. Deze worden verdeeld via Defensie vanuit de provinciale hub in het militair domein van Gavere.”

“Ten slotte is ook bij de brandweerfamilie het sociale leven volledig stilgevallen: alle reguliere activiteiten zoals oefenmomenten en opleidingen, maar ook activiteiten van de diverse vriendenkringen werden tot nader order opgeschort.
Afstandsleren en dagelijks vergaderen via videoconferentie kent hierdoor versneld zijn intrede. Aan de hand van nieuwsbrieven en videoboodschappen houden we dagelijks contact met onze 450 manschappen. Het stimuleren van feedback en suggesties van de manschappen omtrent het verbeteren van maatregelen staat hierbij centraal. Het is dan ook in deze tijden dat de slogan van onze brandweerzone BVLARSamen sterk voor veiligheid meer dan ooit van toepassing is.”

“Ik ben trots te kunnen vaststellen dat al onze mensen meer dan ooit beschikbaar zijn voor de burger. Onze gegevens tonen een hoge operationaliteit en een zeer laag absenteïsme aan. De vlotte aanpassing op korte tijd typeert de gedrevenheid en passie voor het vak van hulpverlener. Ook in tijden van corona kan de burger op ons blijven rekenen!, besluit de zonecommandant. Daarbij sluit burgemeester van Ronse, en voorzitter van de zoneraad Dupont Luc zich bij aan: “Als voorzitter van onze brandweerzone sluit ik mij daar volmondig bij aan. Deze nooit geziene gezondheidscrisis eist van elk van ons het beste. Mijn dank gaat uit naar alle brandweerlieden en ambulanciers van wie elke dag opnieuw flexibiliteit, doorzettingsvermogen en aanpassing aan nieuwe procedures wordt gevraagd. Zij zijn een onmisbare schakel om deze crisis te lijf te gaan en onze burgers bij te staan in deze voor iedereen moeilijke periode. Hartelijk dank daarvoor. Ik wens iedereen nog veel moed. Zorg goed voor elkaar is een slogan die onze brandweer nu meer dan ooit waarmaakt op het terrein. Nog even volhouden. Samen slaan we ons hierdoor.”

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

X