Overheidssubsidie voor veiliger schoolomgevingen in Zottegem

Het stadsbestuur heeft bij het bevoegde Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid de nodige aanvraag laten indienen en wil hiermee gebruik maken van de mogelijkheid die de Vlaamse regering biedt om een subsidie te verkrijgen voor signalisatie- en/of kleine infrastructurele werken die de verkeersveiligheid in schoolomgevingen verhogen. Het gaat om projecten die in het voorbije jaar uitgevoerd zijn en de subsidie die hiervoor verleend wordt, bedraagt maximum de helft van de kostprijs ervan.

Het Zottegemse stadsbestuur heeft twee dergelijke projecten naar voren geschoven die ter verbetering van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen in 2019 gerealiseerd werden en dus in aanmerking komen voor die overheidssubsidie, nl. het plaatsen van azob é-palen nabij de hoek Lyceumstraat-Welzijnstraat in Bevegem om er ter hoogte van de basisschool Graaf van Egmont het fout- en wildparkeren te verhinderen, en als tweede project het plaatsen van plooibakens op een deel van het trottoir in de Parkstraat in Grotenberge om er het stoeprijden en stoepparkeren ter hoogte van de Bernadetteschool tegen te gaan. De totale uitgaven hiervoor werden becijferd op 1.503,21 euro.