‘De gemeenteraad van 28 april is een besloten vergadering, wat in strijd is met het decreet lokaal bestuur.’

‘Meer betrokkenheid, meer transparantie, meer openbaarheid van bestuur.’


Geraardsbergen. Het actiecomit é-burgerplatform DBB, Den Dok Blijft maakt zich grote zorgen over het verloop van de gemeenteraad. In eerste instantie is er het principe van de openbaarheid van de gemeenteraadszitting. De gemeenteraad van 28 april is een besloten vergadering, wat dus in strijd is met artikel 28 van het decreet over het lokaal bestuur. Verder pleit het comit é voor een betere communicatie met de burger en voor meer transparantie, zoals dit vermeld staat in het meerjarenplan. We vroegen waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont (CD&V) en de voorzitter van de gemeenteraad Rudy Frederic (CD&V) om een reactie, maar ze gaven niet thuis.

Artikel 28…
Het artikel 28 van het decreet over het lokaal bestuur is duidelijk: ‘De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar.’ Aangelegenheden die gaan over de persoonlijke levenssfeer worden in een besloten vergadering behandeld. Ook in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid kan de gemeenteraad achter gesloten deuren verlopen. Anderzijds blijft de wetgever heel duidelijk: ‘De vergaderingen over de beleidsrapporten, vermeld in artikel 249, zijn in elk geval openbaar.’ ‘Kan het nog duidelijker zijn?’ Vraagt het comit é zich af.

Het actiecomit é-burgerplatform DBB, Den Dok Blijft vraagt meer transparantie en betrokkenheid van de burger, zoals dit vermeld staat in het meerjarenplan. Volgens het actiecomit é is de dagorde te summier en niet duidelijk genoeg. Het comit é vraagt om de dagorde duidelijk en eenvoudig op te stellen en te voorzien van voldoende informatie. ‘Waarom worden de belangrijkste stukken in een dossier niet online op een platform geplaatst, zodat de burger zich van de inhoud kan vergewissen?’

Betrokkenheid, transparantie en openbaarheid
‘Bovendien wordt nu al anderhalf jaar op de goedkeuring van een nieuw gemeentereglement gewacht. Als men dan toch zo hoog oploopt met de betrokkenheid van de burger dan is het toch logisch dat de openbaarheid van bestuur en de betrokkenheid van de burger een goed uitgewerkt hoofdstuk wordt’, anticiperen Marleen Francq en Geert Van Damme van het actiecomit é-burgerplatform DBB, Den Dok Blijft.

Tot slot roept het comit é het stadsbestuur op om op de volgende gemeenteraad in mei grondig werk te maken van de betrokkenheid van de burger, transparante communicatie en van de openbaarheid van bestuur en van de gemeenteraadszitting.

Julien Borremans