Groen Geraardsbergen vraagt om te blijven wandelen en fietsen


Geraardsbergen. Tijdens deze coronaperiode, die van iedereen inspanningen heeft gevraagd, hebben nogal wat mensen ontspanning gevonden in het wandelen en fietsen. ‘Het mindere autoverkeer gaf een veilig gevoel aan de ‘zwakke’ weggebruiker. Autowegen en straten leken wel wandel- en fiets-o-strades’, stelt Patrick Franceus van Groen vast. ‘Een wandeling en/of een ommetje met de fiets gaf een boost aan de fysische en mentale gezondheid.’

Volgens Groen Geraardsbergen zou het jammer zijn mocht dit allemaal na corona verdwijnen. Daarom vraagt Groen Geraardsbergen aan het lokaal bestuur om de inspanningen op te voeren om:

  • De vele trage wegen die Geraardsbergen rijk is wandel-vriendelijk te (blijven) onderhouden.
  • De fietsers in het stadscentrum voorrang te geven door het inrichten van fietsstraten.
  • Fietspaden te voorzien langsheen de gemeentewegen die veel gebruikt worden.

‘In het meerjarenplan stelt het stadsbestuur dat zij wil inzetten voor een fietsvriendelijk stadscentrum, dat zij van Geraardsbergen een fietsstad willen maken, dat zij werk wil maken van een trage wegenplan. Samen met vele wandelaars en fietsers vraagt Groen Geraardsbergen om hier dringend werk van te maken. De voorbije periode heeft ons laten aanvoelen hoe belangrijk bewegen is. Dit mag dan ook een oproep zijn om niet te vervallen in de oude gewoontes om voor het minste voor de auto te kiezen.’