Burgerplatform Weerbaar Geraardsbergen lanceert een eigen herstelplan

'Het is het moment om over de kerntaken van de stad na te denken.'


Geraardsbergen. Burgerplatform Weerbaar Geraardsbergen is niet bij de pakken blijven zitten en lanceert een eigen herstelplan voor Geraardsbergen. Het plan bevat een aantal maatregelen ten bate van de lokale horeca, handelszaken, ondernemingen en inwoners, allemaal hard getroffen door het langdurige verlies van inkomsten en lonen.
Een kleine greep uit de voorstellen van Weerbaar Geraardsbergen : verdeling van een horecabon per inwonersgezin, tussenkomsten in de energiefactuur en/of de huurkosten, bijkomende premie voor de ondernemingen die een corona hinder- of een compensatiepremie ontvangen, uitbreiding van de teruggave van de algemene gemeentebelasting op de gezinnen, tegemoetkoming in de kosten voor huisvuilophaling.
Luc Swartebroeckx   van Weerbaar Geraardsbergen is er zich terdege van bewust dat de Lokale Overheid Geraardsbergen een zware financi ële dobber zal hebben aan deze ingrijpende steunmaatregelen. ‘Het lijkt dan ook het gepaste moment te zijn om een aantal uitgavenposten, zoals subsidies, toelagen en leningen, grondig onder de loep te nemen en na te denken over wat echt tot de kerntaken van de stad behoort en welke uitgaven er op termijn kunnen worden afgebouwd teneinde de stadsfinanci ën op structurele wijze toekomstbestendig te maken.’
U vindt het herstelplan op de Facebook pagina van Weerbaar Geraardsbergen alsook op https://bit.ly/Weerbaar_docs